Tuesday, February 23, 2010

ကိုခ်စ္ေဖ တပ္ၾကပ္ႀကီး

ကိုခ်စ္ေဖ တပ္ၾကပ္ႀကီး

ကိုခ်စ္ေဖလည္း ျမန္မာႏူိင္ငံသား ေက်ာင္းသားဘ၀ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုႀကီးကို မွီလိုက္
ေတာ့ ဘယ္မပါပဲေနမလဲ ရပ္ကြက္ကေလးမီးေလာင္ေနတာ ငါတို႔အိမ္နဲ႔ေ၀းတာပဲဆိုၿပီး မီးၿငိမ္း
တဲ့သူေတြ မီးၿငိမ္းဖို႔ႀကိဳးစားသူေတြကို မကူပဲ ၾကားေနတယ္ေတာ့ ဘယ္လုပ္ႏူိင္ပါ့မလဲဗ်ာ။ အဲ့ဒီ
ေတာ့ပါတာေပါ့ ပါတယ္ဆိုလဲ ထံုးစံအတိုင္းပဲ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးထဲ ေရာက္ရင္
ေရာက္ မေရာက္ရင္ ေထာင္ထဲေရာက္ေပါ့ဗ်ာ ေခတ္မီသူတိုင္း ေထာင္က်ၾကသည္လို႔ေတာင္
အဲ့ဒီတုန္းက ျဖစ္ေနတာ။


အဲ့ဒီတုန္းက ကိုခ်စ္ေဖလဲ အမ်ားသူငါလို ေထာင္(၇)နွစ္က်သြားပါတယ္ အဲ့ဒီတုန္းကမို႔ေပါ့ အ
ေရးအခင္း အရွိန္ႀကီးကလဲရွိ နယ္စပ္က ကိုယ့္ေက်ာင္းသားေတြကလဲ တပ္မေတာ္ႀကီးဖြဲ႔လို႔ အ
ေမရိကန္ႏူိင္ငံကပဲ တိုက္ေလယဥ္ပ်ံေတြေပးမလို႔ သင္တန္းပဲတက္ေနၾကပီလိုလို။ ဆိုေတာ့ ကို
ခ်စ္ေဖတို႔လဲ သက္သာသေပါ့..ေစ်းခ်ိဴတာေပါ့ ခုလိုမ်ိဴး ႀကံဖြတ္ထဲမ၀င္မိလ႔ို ဖားလဲမဖားတတ္
တဲ့သူတို႔ျဖစ္ၿပီး ႏူိင္ငံေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းနဲ႔လဲ နီးစပ္သူျဖစ္လို႔ဆိုၿပီး အုန္းသီးတလံုး ပန္းသီး
နွစ္လံုး၀ယ္ၿပီးေစ်းကအျပန္ အျမင္ကပ္ပုဒ္မနဲ႔ လက္ပစ္ဗံုးနွစ္လံုး မိုင္းတလံုးလက္၀ယ္ေတြ႔ရွိလို႔
ေထာင္ အနွစ္နွစ္ဆယ္ခ်လိုက္တယ္ဆိုတဲ ့ပုဒ္မမ်ိဴးအတတ္မခံရလို႔သာေပါ့။

ဒါေပမဲ့လဲ မွီရာပုဒ္မနဲ႔(၅)ည ၁၇(၁)ပုဒ္မ နွစ္ခုနဲ႔ ေထာင္က်ပါတယ္ ေထာင္က်ေတာ့လဲက်ေပါ့
ျပန္လြတ္တဲ့တေန႔လဲ ဒီေခတ္ႀကီးထဲမွာ ဒီလိုပုဒ္မမ်ိဴးနဲ႔ေထာင္က်ခဲ့တယ္ဆိုတာ ဂုဏ္ယူစရာ
ေပါ့ဗ်ာ ဘာျဖစ္လဲ က်မ္းမာေရးေကာင္းေအာင္ေနမယ္ ဘ၀တူအက်ဥ္းသားေတြနဲ႔ ထပ္တူ
ကိုယ္ခ်င္းစာနာမႈနဲ႔ေနမယ္ သူတို႔ဘ၀အေၾကာင္းေတြ ေမးျမန္းေလ့လာမယ္ေပါ့ ဘာျဖစ္လို႔ဆို
ေတာ့ စာဖတ္ခြင့္မရဖတ္စရာစာအုပ္မရွိတဲ့အျပင္ တရား၀င္ထုတ္ေ၀ထားတဲ့စာအုပ္ တအုပ္
အုပ္မ်ား ခိုးဖတ္ေနတုန္းမိလို႔ကေတာ့ မူလကိုယ္က်လာတဲ့ ျပစ္မႈထက္အျပစ္ႀကီးတဲ့အမႈလို၀ိုင္း
ရိုက္ၿပီး တိုက္ပိတ္ခံရဦးမွာ စာဖတ္ရႈ႔ခြင့္မရွိ စာအုပ္စာတန္းဆိုတာ အက်ဥ္းသားမ်ားဖတ္လို႔အ
သိပညာတိုးသြားရင္ ေနာင္ျပစ္မႈမက်ဴးလြန္ေတာ့ဘူး မခိုးေတာ့ဘူး မတိုက္ေတာ့ဘူးဆိုရင္
ေထာင္က်မဲ့သူေတြမရွိေတာ့ သူတို႔ေထာင္၀န္ထမ္းေတြ အလုပ္ျပဳတ္သြားႏုူိင္တယ္လို႔ရယ္မ်ား ေတြးမိလိ႔ုလားေတာ့မသိပါဘူးဗ်ာ။ စာဖတ္ခြင့္မရဘူးေပါ့။

ကိုခ်စ္ေဖကေတာ့ မတရားအသင္း ၁၇(၁) ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ဆက္သြယ္ျခင္း
ဆက္ေၾကးေကာက္ခံျခင္း အစည္းအေ၀းတက္ျခင္း လူသစ္စုေဆာင္းေပးျခင္းေတြ ျပဳလုပ္
ေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္အထားခိုင္လံုသျဖင့္ (တကယ္ကေတာ့ ဘာသက္ေသမွမရွိ) အ
လုပ္ၾကမ္းနွင့္ ေထာင္ဒါဏ္(၂)နွစ္ခ်မွတ္လိုက္သည္ (တကယ္က တရားသူႀကီးကဖတ္ျပတာ စာအိပ္ပိတ္ၿပီးသားလာတာ-ဒါကိုခင္ညြန္႔တို႔ ဥာဏ္ေပါ့) ဆိုတဲ့ပုဒ္မ ပါလို႔တဲ့ ႏူိင္ငံေရးသမားပုဒ္
မ(၅)ညသမားႀကီးမ်ားနွင့္ ေရာေႏွာမထားရဆိုပဲ။ ေရာထားရင္ ကိုခ်စ္ေဖတို႔လို သူပုန္ေက်ာရိုး
သမားေတြကို (၅)ည ႏုူိင္ငံေရးသမားႀကီးမ်ားက ႏူိင္ငံေရးအေတြးအေခၚေတြ တပ္ဆင္ေပး
လိုက္မွာစိုးသတဲ့ ကိုခ်စ္ေဖတို႔လိုသူေတြကလဲ ႏူိင္ငံေရးသမားႀကီးမ်ားကို ေတာ္လွန္ေရး လက္
နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ အဆက္အသြယ္လုပ္ေပးလိုက္မွာ စိုးလို႔ဆိုပဲဗ်။

ဒီေတာ့ကိုခ်စ္ေဖက မ်က္နွာငယ္ပါတယ္ဗ်ာ ရိုးရိုးရာဇ၀တ္အက်ဥ္းသားမ်ားနဲ႔ ဒိုးတူေဘာင္ဖက္
စားအတူ အိပ္အတူ ေရခ်ိဴးအတူ ထမင္းဆြဲအတူ တန္းစီအတူ ပံုစံထိုင္ ပံုစံရပ္ ပံုစံသြား အလုပ္
လုပ္္အတူျဖစ္သြားတာေပါ့ဗ်ာ ျဖစ္လဲျဖစ္ေပါ့ ဒါဒို႔ျပည္ပဲ ဒ႔ိုႏူိင္ငံသားေတြပဲ စစ္အာဏာရွင္ေခတ္
ႀကီးရဲ့ လြဲမွားမႈေတြ မတရားမႈေတြေၾကာင့္ ဓါးစာခံျဖစ္လာၾကရသူေတြ ငါတို႔နဲ႔ ဘ၀တူေတြ ရဲ
ေဘာ္ရဲဖက္ေတြြလို႔ပဲ သေဘာထားပါတယ္။ ေထာင္အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ေပါင္းၿပီး တန္းစီးလဲမ
လုပ္ပါဘူး ဘုတ္ကိုင္လဲမလုပ္ပါဘူး။ ခ်င္းခြာခၽြတ္ ရိုက္စားလဲမလုပ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကိုခ်စ္ေဖလဲ
သူငယ္ခ်င္းေတြ ေျမွာက္ေပးတာနဲ႔ ဗိုလ္ႀကီးျဖစ္တဲ့အခါျဖစ္ တပ္ၾကပ္ႀကီးျဖစ္တဲ့အခါျဖစ္ ျဖစ္
ရျပန္တယ္။

တကယ္ေတာ့ ကိုခ်စ္ေဖတို႔က အဲ့ဒီတုန္းက အသက္နွစ္ဆယ္ေက်ာ္လူငယ္ေတြ တိုင္းျပည္အ
တြက္ဆို “မခင္တြယ္ မၾကင္တယ္ ခ်စ္သူစြန္႔လို႔ရယ္ တိုက္ပြဲကိုပင္ေတြ႔ေအာင္ရွာေတာ့မယ္”
စိတ္ဓါတ္မ်ိဴးေတြ (စြန္႔စရာ ရည္းစားလဲမရွိပါဘူး.) ငါတို႔မွ ၀င္မလုပ္ရင္ ဒီမိုကေရစီေတာ့ရ
ေတာ့မယ္မဟုတ္ဘူးလို႔ ထင္ထားေနခ်ိန္မ်ိဴး ဖတ္စရာစာအုပ္ကလဲ မရွိေတာ့ သတင္းအဆက္
အသြယ္ကလဲ မရွိ ေထာင္၀င္စာျပန္လာတဲ့သူေတြကိုေမးေမးၾကည့္ရ ထမင္းဟင္းထုတ္လာတဲ့
သတင္းစာ ဆီစြန္းေလး အေပေလးက သတင္းကို မွားမွားမွန္မွန္ဖတ္ရ(နာေရးသာေရးသတင္း
ကေတာ့ မွန္မွာပဲေလ) အေျခအေန ဒီေတာ့ ေထာင္က်လာတဲ့ ေထာင္က်သစ္ေတြ အခ်ဴပ္သစ္
ေတြကိုပဲ သတင္းေမးရတာေပါ့ အျပင္ေလာကမွာ ဘာေတြထူးလဲ ဘာေတြျဖစ္ေနလဲ ဘာေတြ
ျဖစ္လာႏူိင္လဲ ဆိုတာမ်ိဴးေပါ့။

ဒီေတာ့ကာ က်ေနာ္က ေနရင္းနဲ႔ စစ္တပ္က ဗိုလ္ႀကီး တခါတေလတပ္ၾကပ္ႀကီး ျဖစ္လာေရာ
စစ္တပ္က ဖမ္းပို႔တဲ့ စစ္ေျပးေတြဆို ရဲေဘာ္ေတြမ်ားတယ္ေလ သူတို႔ကို ျမန္မာတပ္မေတာ္
ႀကီးကေန ဘာျဖစ္လို႔ထြက္ေျပးရတာလဲ ဘာလဲ မေျပးရင္မရဘူးလား ဆိုတာမ်ိဴးကို သိခ်င္ေမး
ခ်င္ၾကတာေပါ့။ ညေန ၅နာရီ ၆နာရီ လူစစ္ အေဆာင္တံခါးပိတ္ၿပီး တဲ့အခ်ိန္ကေန ည ၉ နာ
ရီအထိက အက်ဥ္းသားေတြရဲ့ အေပ်ာ္ဆံုးအခ်ိန္ နားခ်ိန္ စကားေျပာခ်ိန္ သီခ်င္းဆိုခ်ိန္ ကိုယ္
ပိုင္အခ်ိန္ေပါ့ အဲ့ဒိအခ်ိန္မွာ သတင္းလဲရ အေပ်ာ္သေဘာလဲျဖစ္ က်ေနာ့္သူငယ္ခ်င္းေတြက
က်ေနာ္ဆီကို တပ္ေျပးမႈနဲ႔ ေထာင္က်လာတဲ့ တပ္သား အၾကပ္ ရဲေဘာ္ေတြကို ကိုခ်စ္ေဖဆီကို
ေခၚေခၚလာပါတယ္ သူတို႔က စစ္သက္နဲ႔ အေျခအေနကိုေမးၿပီးမွ က်ေနာ့္ဆီကိုေခၚလာတာပါ။

တပ္သားခပ္ငယ္ငယ္နဲ႔ေတြ႔တဲ့အခါ က်ေနာ့္သူငယ္ခ်င္းေတြက ကိုခ်စ္ေဖကို “ ဗိုလ္ႀကီး..ဒါ ခလရ (…..) ျမန္ေအာင္က ရဲေဘာ္……ဘယ္သူပါ။ ဒါမွမဟုတ္ ဆရာႀကီး..ဒါ..ခမရ(…….)
ဘယ္ေလာက္က ဒုတပ္ၾကပ္ ဘယ္သူပါေပါ့..” ကိုိခ်စ္ေဖက သူတို႔ေပးတဲ့ ရာထူးအတိုင္းဆက္
ဟန္ေဆာင္ရတယ္ တပ္ၾကပ္ႀကီးေလာက္ တပ္ၾကပ္ေလာက္ကို မွားေခၚလာမိရင္ေတာ့ သိပ္
ဟန္ေဆာင္လို႔မရဘူးေလ ဒါေပမဲ့လဲ ခပ္တည္တည္နဲ႔ေတာ့ ဆက္ေျပာရတာပဲ ဒါေပမဲ့လဲ တပ္
ရင္းကလြဲေနေတာ့ယံုတယ္ ကိုခ်စ္ေဖကလဲ အရင္ထဲက ရႈတင္းတင္း မာေရေၾကာေရနဲ႔ ဆံပင္
ကလဲ တိုတိုပဲထားတတ္ေတာ့ ယံုတာေပါ့ဗ်ာ သေဘၤာဆိပ္ေတြ ကားဂိတ္ေတြမွာဆို စိတ္တိုမွ
တိုပဲ ကိုယ့္ကို ျမန္မာတပ္မေတာ္သား တပ္ၾကပ္ႀကီးေတြနဲ႔ လာလာမွားၾကတာ ကိုခ်စ္ေဖ ဥပဓိ
ရုပ္ကလဲ စစ္တပ္က တပ္ၾကပ္ႀကီးတေယာက္နဲ႔တူတယ္ဆိုေတာ့ မွန္းၾကည့္ၾကေပါ့ေနာ..။ သူ
တို႔ကို အင္တာဗ်ဴးခ်င္ေတာ့ၾကားဖူးနား၀နဲ႔ မွန္းတုတ္ရတာေပါ့ဗ်ာ လူသစ္ေတြဆိုေတာ့လဲ ေၾကာက္ၾကတယ္မဟုတ္လား ေနာက္ကိုယ္ဘာေကာင္ဆိုတာလဲ မသိေသးေတာ့ ဖိန္႔လို႔ရ
တယ္ေလ။

ရဲေဘာ္ေလးေတြဆို ကိုယ္က “ ကဲ..ေျပာပါဦးကြာ..ဘာျဖစ္လို႔ မင္းတို႔က ဒို႔တပ္မေတာ္က ထြက္ေျပးရတာလဲ” လို႔ေမးရင္ သူက “ဗိုလ္ႀကီးရယ္က်ေနာ္တို႔လဲ အစထဲက တပ္ထဲလိုက္ခ်င္
လို႔မဟုတ္ပါဘူး ရြာကိုခြင့္ျပန္လာတဲ့ေကာင္က ေကာင္းတယ္ဆိုလို႔ ၀င္မိတာပါ ေနာက္ေတာ့
ဗိုလ္ႀကီးတို႔သိတဲ့အတိုင္း ျပန္ထြက္လို႔လဲမရေတာ့ ထြက္ေျပးၿပီးေထာင္က်ခံလိုက္တာပါ ဗိုလ္
ႀကီးရယ္” တဲ့ ကိုယ္က ဒါဆိုသိၿပီ သူဘယ္တပ္ကလဲ ကိုယ္က ဘယ္တပ္ ကိုယ့္ကိုယ္ပိုင္နံပါတ္
က ဘယ္ေလာက္ အပါတ္စဥ္ဘယ္ေလာက္က ဆင္းလာတာ မင္းတို႔တပ္က ဗိုလ္ႀကီးဘယ္သူ
(အမွန္ေရွ႔ကေမးၿပီးသား အေသမွတ္ထားရတာ) နဲ႔ငါနဲ႔ အပါတ္စဥ္တခုထဲ အရမ္းခင္တာ ဒါဆို
သူကေျပာၿပီ “(ဟာ…ဟုတ္လားဗိုလ္ႀကီး ခုဗိုလ္ႀကီးဘယ္သူက ဘယ္ကိုေျပာင္းသြားၿပီး က်
ေနာ္႔တို႔ တပ္ခြဲမႈးဗိုလ္ႀကီးက ဘယ္သူေလ” ဆို ကိုယ္က “ေအာ.ဟုတ္လား ဒီလူနဲ႔က ကိုယ္က
အပါတ္စဥ္တပါတ္ေစာမယ္ သူက ဂ်ဴနီယာ” ေလဆို တပ္ထဲက သိခ်င္တာေတြ ေမးလို႔ရၿပီ။

ကိုယ္က ေရွ႔ကေန “ ဒို႔တပ္မေတာ္ႀကီးလဲ အရင္လိုမဟုတ္ေတာ့ပါဘူးကြာ ရဲေဘာ္ရဲဖက္စိတ္
ရယ္ မရွိၾကေတာ့ဘူး အထက္ဖားေအာက္ဖိပဲ ဖားနိုင္မွ ရာထူးတက္တာ ငါတို႔ကလဲ ဖားတာဆို
သိပ္အျမင္ကပ္တာ” ဆိုသူက ေတာ္ေတာ္ေျပာရဲသြားၿပီ “ ဟာ..ဟုတ္တယ္ဗိုလ္ႀကီး ဘယ္လို
ျဖစ္ေနတာဆိုၿပီး ေျပာေတာ့တာပဲ ကိုခ်စ္ေဖတို႔ အရပ္သားေတြက သိခ်င္လို႔ေအာက္က်ခံေမး
ရင္မေျပာခ်င္ၾကဘူးဗ် ေနာက္ တိုက္ပြဲအေၾကာင္းေတြေမးရင္ ပိုဆိုးေသး အပိုေတြပါထည့္ေျပာ
ေတာ့တာေလ။ ဒီေတာ့ ကိုခ်စ္ေဖတို႔လဲ အႀကံအဖန္လုပ္ၿပီးေမးရတာေပါ့ဗ်ာ။ နယ္စပ္မွာ
ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ တိုက္တုန္းက ကိုယ္က ဘယ္လိုခံခဲ့လို႔ ေျပးခဲ့ရတာဆိုရင္ သူကလဲ အား
ၾကမခံ ဘယ္တုန္းက ဘယ္လိုခံရတဲ့အေၾကာင္းေတြကိုေျပာပါေလေရာ။


တပ္ကေျပးတယ္ဆိုမွေတာ့ မႀကိဳက္လို႔ေပါ့ တပ္မေကာင္းေၾကာင္းကို နည္းနည္းေျပာတယ္ဆို
ထဲက သူကေျပာရဲသြားၿပီ က်ေနာ္တို႔ ရဲေဘာ္ေတြဘ၀က ဘယ္လို အရာရွိေတာင္မွ တပ္ေရး
ဗိုလ္ႀကီးက ဘယ္လို သက္သာကိုင္တဲ့ တပ္ၾကပ္ႀကီးက ဘယ္လို ေရွ႔တန္းမလိုက္ခ်င္ရင္ လိုင္း
ေၾကးက ဘယ္ပံု ေျပာၿပီ ကိုယ္ကလဲ ကိုယ္သိခ်င္တာေတြ ေမးလို႔ရၿပီ “မင္းတို႔တပ္က ခုကရင္
ျပည္နယ္ကို ျပန္ထိုးေနတာလား” ဆို “မဟုတ္ဘူးေလဗိုလ္ႀကီး ကခ်င္မွာပဲ” ဆို ကိုယ္ကမွတ္
ထားေပါ့ စိတ္ထဲက အလြတ္က်က္ထားေပါ့ ေနာက္ျပန္ရႊီးေပါ့။

ကိုခ်စ္ေဖက ကိုယ္ခ်စ္ေဖတို႔နဲ႔ ရြယ္တူ တပ္ၾကပ္ႀကီးတေယာက္ရ့ဲ ကိုယ္ပိုင္နံပါတ္ကို အလြတ္
က်က္ထားေသးတယ္ ကိုယ့္ကိုစစ္ေၾကာေရးလုပ္တုန္းက ဗိုလ္ႀကီးရဲ့ကိုယ္ပိုင္နံပါတ္နဲ႔ အပါတ္
စဥ္ကိုလဲ သိထားေသးေတာ့ မယုံသကၤာျဖစ္ေနရင္ ကိုယ္အလြတ္က်က္ထားတဲ့ ကိုယ္ပိုင္နံ
ပါတ္ကို ေဒါက္ေဒါက္ေဒါက္နဲ႔ ရြတ္ျပလိုက္ရင္ တအားကိုယံုသြားေတာ့တာပဲဗ် ကိုယ္စုထားတဲ့
ေရွ႔က အင္တာဗ်ဴးထားတဲ့ အေၾကာင္းေတြ အျဖစ္ေတြကလဲ အေထာက္အကူျပဳသေပါ့ဗ်ာ။

ကိုခ်စ္ေဖက မဆလေခတ္ကေန ခုအခ်ိန္ထိ ေသနတ္ဆို ေလေသနတ္က လြဲလို႔ ဘာေသနတ္
မွ မပစ္ဘူးပါဘူးဗ်ာ ေသနတ္ေျပာင္းႀကီး ကိုယ့္ဖက္လွည့္လာရင္ေတာင္ မေတာ္တဆေပါက္
သြားရင္ ဆိုတာမ်ိဴးေတြးမိေနတာ။ သူတို႔နဲ႔ေတြ႔ေတာ့မွလဲ ကိုခ်စ္ေဖလဲ ေနရင္းထိုင္ရင္းရာထူး
ေတြတိုးေတာ့တာပဲဗ်ာ.အဲ့ဒီတုန္းက ၁၉၈၉-၉၄ ကာလဆိုေတာ့ ခုခ်ိန္ဆို ကို္ခ်စ္ေဖလဲ စစ္
သက္ေတြေတာ္ေတာ္ရေနၿပီ။ ကိုခ်စ္ေဖ အင္တာဗ်ဴးခဲ့တဲ့ ရဲေဘာ္ေလးေတြ အၾကပ္ေတြက
ေတာ့တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြရဲ့ သေဘာထားအမွန္ကို ေသေသခ်ာခ်ာသိသြားၾက
တယ္ဗ်။ ရဲဘက္စခန္းေတြမွာ မေသခဲ့ရင္ေတာ့ အိမ္ေတာ့ျပန္ေရာက္ၾကမယ္ ထင္ရတာပဲဗ်ာ။

တကယ္ေတာ့ ကိုခ်စ္ေဖလဲ အျပစ္မရွိ သူတို႔လဲ မရွိ ေခတ္ႀကီးကကို ေသြးဆိုးေနတာ မူးယစ္
ရမ္းကားေနတာ ေသနတ္ေထာင္ေဖါက္ မိုက္ေၾကးခြဲေနတာ လူတစုက လူအမ်ားႀကီးကို ဗိုလ္
(ခ်ဴပ္)ၾကေနတာ လူအမ်ားႀကီးဆင္းရဲတြင္းနက္ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ပူပန္ေနရခ်ိန္မွာ ဗိုလ္
ၾကေနတဲ့ လူတစုကစိတ္ထင္တိုင္း သံုးျဖဳံးေနႏူိင္တာ။ အဲ့ဒီအေျခအေနႀကီးမွာ ကိုယ္က ဗိုလ္
ၾကအနိုင္က်င့္သူေတြဘက္ ေနမလား ဗိုလ္ၾကအနိုင္က်င့္ခံရတဲ့သူေတြဘက္ကေနမလား စဥ္း
စားဖို႔ေတာ့လိုမယ္ထင္ပါတယ္ မစဥ္းစားၾကေသးရင္လဲေနပါ ရပ္ကြက္ေလး ရြာေလးကေတာ့
မီးေတာ္ေတာ္ေလာင္ေနပါၿပီး ကိုယ့္အိမ္ေလးမီးမေလာင္ေသးဘူး ေတာ့မထင္ပါနဲ႔ မီးကေလာင္
လာေတာ့မွာပါ ဟိုလူႀကီး ကိုခင္ညြန္႔တို႔ အသိုင္းအ၀ိုင္းေတာင္ မီးေလာင္သြားေသးတာပဲ မ
ဟုတ္လား။

Read more...

Friday, February 19, 2010

ရွိခဲ့ျခင္းမ်ား

၀မ္းနည္းေၾကကြဲမႈေတြနဲ႔
လာလမ္းေလး အတိုင္းျပန္ခဲ့ပါတယ္
ျမက္ခင္းေတြအားလံုး ၾကည္စင္ျပာလဲ့သြားမွေတာ့
မိုးေကာင္းကင္ကိုလည္း စိမ္းလန္းေစရေတာ့မယ္
ပင္လယ္ႀကီးကို အေဖၚေခၚလို႔။ ။

မိုးစဲေန


Type the rest of your post here.

Read more...

Wednesday, February 17, 2010

အခ်စ္ေရး

အခ်စ္ေရး

ေရႊျပည္ေတာ္ေမွ်ာ္တိုင္းေ၀းခဲ့တယ္ ညေနခင္းမ်ားနဲ႔
မခ်စ္မနွစ္သက္သူတို႔နွင့္ ထမင္းလက္ဆံုစားရင္း
တံုးေအာက္ကဖား ျပားတဲ့ဖားကျပား ေဖါင္းတဲ့ဖားကေဖါင္းခဲ့တယ္
အသားနက္မ ေအာင္လံႀကီးထူခဲ့တယ္…
ႏူရာ၀ဲစြဲခဲ့တယ္။

အားအားလ်ားလ်ား လမ္းသလားေနတဲ့
ေႁမြေတြမေသပဲ
ဒုတ္ေတြက်ိဴးခဲ့တယ္..
ေခတ္ႀကီးကိုက ေရေႏြးေငြ႔သံုးမီးရထားႀကီးလို
ေရႊ႔ေျပာင္းေတာင္ယာေတြတင္ၿပီး ထြက္ခြာသြားတယ္..။

အဲ့ဒါအေရးမႀကီးဘူးပဲ ထားပါေတာ့..
ဂ်ဴးဂ်ဴးဆိုတဲ့ေကာင္မေလးကို က်ေနာ္ရွာလို႔မေတြ႔ေတာ့ဘူး
(သူ႔မွာ နာမည္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္တဲ့).
က်ေနာ့္မွာေတာ့ ေနထိုင္ခြင့္လက္မွတ္မရွိဘူး။

ခင္ဗ်ားကိုေျပာျပဖို႔ က်ေနာ့္ဒုကၡသုကၡေတြ
က်ေနာ္ပ်ိဴးထားခဲ့တာပါ
ခင္ဗ်ားကိုမွ က်ေနာ့္ဒုကၡသုကၡကိုေျပာမျပရရင္
ဘယ္သူ႔ကိုေျပာျပရမွာလဲ
အိပ္မက္ကေတာ့ အိပ္မက္လိုပဲမခ်ိဴခဲ့တာပါပဲ
ေလထဲကိုပ်ံ၀ဲဖို႔ဆိုတာ ေတာင္ပံတစုံေတာ့ရင္းႏွီးရတာပဲမဟုတ္လား။

ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ ဘ၀ကေကာ ဘာျဖစ္လို႔
ပယင္းေရာင္ရုပ္ရွင္ထဲက ယင္းထေနတဲ့
တေယာျပားေလးမျဖစ္ခဲ့တာလဲ..။

ဒါပါပဲ..ဗ်ာ

မိုးစဲေန
(၁၇.၂.၂၀၁၀)
Type the rest of your post here.

Read more...

Sunday, February 14, 2010

ခ်စ္သူမ်ားေန႔က ခ်စ္သူမ်ားေန႔ခဲ့တယ္

ခ်စ္သူမ်ားေန႔က ခ်စ္သူမ်ားေန႔ခဲ့တယ္

ခဏေနပါဦး
ခင္ဗ်ားကဗ်ာက လန္းလွခ်ည့္လား..
ဟို..အရိုင္းအစိုင္းေကာင္ေတြနဲ႔ေပါင္းေတာ့မလား..
ေပါင္းလဲ ဆီနဲ႔ေရ
ကြဲခ်င္တိုင္းကြဲသလိုေနမွာပ..
ခင္ဗ်ားက ဆီ..

ခဏေနပါဦး..
သစ္ခ်င္သလိုသာသစ္ေတာ့ဗ်ာ မ်က္နွာေတာင္ ခဏခဏ သစ္ရေသးတာပဲ..
က်ေနာ္ကေတာ့ ခင္ဗ်ားနဲ႔ ေဒသတူေမြးဖြားခဲ့ေလေတာ့
ဒီဘ၀မွာ
ကမၻာမေၾကဘူး သီခ်င္းတပုဒ္ပဲ..အလြတ္ရခဲ့တယ္.

ခဏေနပါဦး..
ကမၻာႀကီးလည္ဖို႔ မေက်နပ္စရာေတြနဲ႔ မီးထိုးခဲ့ၾကတာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး..
ေနာက္ဆံုး
ခင္ဗ်ား..ခ်စ္တဲ့..သူကိုသာ နမ္းလိုက္ပါဗ်ာ..
ဆည္းဆာေလးပိုလွလာေအာင္..

ခ်စ္သူမ်ားေန႔က ခ်စ္သူမ်ားေန႔ခဲ့တာေပါ့ဗ်ာ

က်ေနာ့္အေၾကာင္းေျပာျပရရင္လဲ ဇာတ္ကနာဦးမယ္
၄၅နွစ္လံုးလံုး
လက္ေဆာင္ထုတ္ေလးကိုင္ၿပီး
သူမ်ားအခ်စ္ေတြအားၾကခဲ့ရတာ.
ဒီတေႏြလဲ က်ေနာ္ခ်စ္ခ်င္ရာရာေတြ ခ်စ္ဦးမယ္ဗ်ာ

ခင္ဗ်ားနဲ႔စကားေျပာရတာလဲ ေကာင္းပါတယ္
လူႀကီးလူေကာင္းေတြနဲ႔ ၀ိုင္ေသာက္ရသလိုပါပဲ
ဒါေပမဲ့လဲ.. ပန္းဆိုးတန္းက အစိုးရဘီအီးဆိုင္ေလးမွာ
ေသာက္ရသလိုေႏြးေထြးပါရဲ့ဗ်ာ
အခုေတာ့ အရက္ေတြလဲ မစစ္ေတာ့ဘူး
အခ်စ္ကေတာ့စစ္ေနေသးတာပဲ

က်ေနာ္
ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ့ ဗာလင္တိုင္း ေဒး ေန႔မွာ ဂုဏ္ယူလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ..
ေနာက္တခါဆံုတဲ့အခါ..
ခင္ဗ်ားဘာေျပာမလဲဆိုတာေတာ့ က်ေနာ္သိေနၿပီးသားမို႔
ဘာဆိုဘာမွ မေျပာပါနဲ႔ေတာ့ဗ်ာ..

က်ေနာ္ေရးတဲ့ထဲမွာေတာ့ ညစ္ညမ္းတာဆိုလို႔
တမင္တကာ မပါေအာင္ေရးခဲ့ရတယ္ ဆိုတာ
ခင္ဗ်ားမယံုဘူး..မဟုတ္လား..
ဒါဆို ဒီတေႏြ..
က်ေနာ္
ခ်မ္းေျမ့ေတာ့မွာပါ..
အဲ့ဒီဗာလင္တိုင္းေန႔ႀကီးကေကာ ဘာျဖစ္လို႔
ေႏြဦးကို ႀကိဳခဲ့တာလဲ..
ခင္ဗ်ားပဲ ရွင္းျပလိုက္ပါေတာ့ဗ်ာ..

ေတာလူသစ္..
Type the rest of your post here.

Read more...

Friday, February 12, 2010

သူပုန္

သူပုန္

သူပုန္ တဲ့
ရင္ခုန္စရာ
ျပည္သူေပးတဲ့နာမည္။

ေရဆန္လမ္းမွာ
မင္းဆိုးမင္းညစ္
ျဖစ္ရာလက္နက္
စြဲကိုင္ေတာ္လွန္
အမွန္တရား
ဓါးသြားထက္ ထက္ခဲ့တယ္။

အနာဂါတ္မ်ားစြာ
ယံုၾကည္ေမႊးျမ
ရိုးမ ေတာစပယ္
သံလြင္ နွင္းဆီ
ေသာင္ရင္း
ေခတ္ကိုဆန္ရင္း

အေမ…
အေမေတြ အားလံုးအတြက္
သားတို႔ဘ၀ေတြ ဆီမီးလိုထြန္းၿပီးပူေဇာ္ခဲ့ပါတယ္။ ။

မိုးစဲေန
(က်ဆံုးသြားေသာ ရဲေဘာ္အေပါင္းအားဦးညြတ္ရင္း
ေၾကကြဲရင္း)Type the rest of your post here.

Read more...

Sunday, February 7, 2010

က်ေနာ္တို႔ရပ္ကြက္ထဲမွာ ဒီလိုပဲရွိတယ္

က်ေနာ္တို႔ရပ္ကြက္ထဲမွာ ဒီလိုပဲရွိတယ္

ကိုယ့္ဘေလာ့ရပ္ကြက္ေလးထဲမွာ ကိုယ့္အစုေလးနဲ႔ကိုယ္ ကိုယ္အေပါင္းအသင္းေတြနဲ႔ကို ေပ်ာ္
ေပ်ာ္ပါးပါး ဟိုအိမ္ဒီအိမ္ ၀င္ထြက္စားေသာက္စကားစျမည္ေျပာ ေနာက္ၾကေျပာင္ၾကနဲ႔ေပါ့ ဘ
ေလာ့ဆိုတာကလဲ လုပ္တတ္လို႔ကိုယ့္ဘာသာလုပ္ မလုပ္တတ္တဲ့သူကိုလဲ လုပ္တတ္တဲ့သူက
လုပ္ေပး ၿပီးေတာ့ သူ႔ခံစားခ်က္ေလးကိုယ္ဖတ္ ကိုယ့္ခံစားခ်က္ေလးသူဖတ္ ဗဟုသုတလဲရ
ေပ်ာ္စရာလဲေကာင္း အားလံုးလဲ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ အဲ.ရန္ျဖစ္ၾကတဲ့အခါလဲျဖစ္ေပါ့ဗ်ာ ဒါမွလဲလူ
ပီသေတာ့မွာေပါ့ ဗမာပီသေတာ့မွာေပါ့ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ အလုပ္အားတဲ့အခ်ိန္ေလး စာေရးနိုင္
တဲ့အခါေရး မေရးနိုင္တဲ့အခါ ၀င္ဖတ္ေပါ့။

တခ်ိဳ႔ကလဲ မႀကိဳက္ဘူးေပါ့ ဘေလာ့ဆိုတာ ေရးခ်င္ရာေတြ ေရးထားတာတဲ့ အခ်ိန္ကုန္ၿပီးသြား
မဖတ္ျဖစ္ပါဘူးတဲ့ ဒါလဲဟုတ္တာပဲ သူကမွ ဘေလာ့ရြာေလးထဲ မေရာက္ျဖစ္တဲ့ဟာပဲလို႔ ေတြး
လို႔ရေသး ဒါေပမဲ့ဗ်ာ.တေန႔ေတာ့ ကိုခ်စ္ေဖလဲ ရပ္ကြက္ထဲက သူငယ္ခ်င္းနွစ္ေယာက္နဲ႔ လက္


ဖက္ရည္ေလးေသာက္ ေဆးလိပ္ေလးဖြါ စာအေၾကာင္းေပအေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ဂ်ီးတိုးတက္
ၿပီးဖြံ႔ၿဖိဳးတဲ့အေၾကာင္း မီးပြိဳင့္ေတြ မီးလာတာသတင္း ျဖစ္ေနေၾကာင္း ဘာေၾကာင္းညာေၾကာင္း
ေပါ့ဗ်ာ။

အဲ့ဒီလိုေတြေျပာေနတုန္း ျဖဳန္းဆို ရပ္ကြက္ထဲကိုလူတေယာက္၀င္လာသဗ်.သူကမ်က္နွာေသ
ႀကီးနဲ႔ပဲ ဘယ္သူေတြနဲ႔လဲဘာမွမေျပာဘူးဗ်။ ဂရုလဲသိပ္မစိုက္ဘူးဆိုတာမ်ိဴးေပါ့။ ဒါေပမဲ့သူက
စကားသာမေျပာတာဗ် သူ၀တ္လာတဲ့ တီရွပ္ေပၚမွာ က်ေနာ့္နာမည္ “ အသစ္ ပါတဲ့ က်ေနာ္လဲ
ဘေလာ့ရပ္ကြက္ထဲမွာပဲေနပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔က က်ေနာ့္ကို စိတ္မ၀င္စားလို႔ ဒါမွမဟုတ္လို႔ မသိၾကလို႔ သိရေအာင္ခုရပ္ကြက္ထဲကို၀င္လာတာပါတယ္။ အုန္းအုန္းကၽြက္ကၽြက္ျဖစ္ေတာ့လဲ
က်ေနာ္နာမည္ႀကီးတာေပါ့ဗ်ာ” တဲ့။

ဒီလိုနဲ႔ အဲ့ဒီလူက မၿပီးေသးဘူးဗ် ကိုခ်စ္ေဖတို႔နဲ႔ အျခားသူေတြက လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လူအ
ခြင့္ေရး စာေပ သတင္းစာလြတ္လပ္ခြင့္တို႔ ဘာတို႔လဲ တခါတေလႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ေဆြးေႏြး
ၾကေသးေတာ့ သူကလဲ သူ႔သရုပ္ေဖၚသေဘာနဲ႔ ကိုခ်စ္ေဖတို႔ အားလံုးၾကားမွာ သူလဲလြတ္လပ္
စြာ ေရးပိုင္ခြင့္ ျပပိုင္ခြင့္ရွိပါတယ္ ဆိုတဲ့သေဘာထားလဲရွိပံုရတယ္ဗ်။

ဒီလူအေၾကာင္းကိုေျပာရတာကိုက တကယ္ေတာ့ စကား၀ိုင္းပ်က္တယ္ဗ် ဒါေပမဲ့လဲ အားလံုး
သိထားရေတာ့လဲ သိရတာေပါ့ဗ်ာဆိုၿပီး ကိုခ်စ္ေဖလဲေျပာတာပါ ပူညံ့ပူညံ့လုပ္တယ္လဲမထင္ပါ
နဲ႔ဗ်ာ။ အဲ့ဒီလူက က်ေနာ္တို႔ ထိုင္ေနတဲ့လက္ဖက္ရည္၀ိုင္းေလးလဲေက်ာ္ေရာ သူ႔ တီရွပ္ေက်ာ
မွာ သူေရးခ်င္လို႔ေရးထားတဲ့စာေတြကိုဖတ္မိသြားတယ္ဗ်။ တကယ္ဆို က်ေနာ္တို႔ကလဲ မ
ၾကည့္ပဲေနရမွာဗ်။ သူငယ္ခ်င္းေတြက ကိုခ်စ္ေဖကိုျပေတာ့ ကိုခ်စ္ေဖလဲေတာ္ေတာ္ စိတ္ဆိုး
သြားတယ္ (ကိုခ်စ္ေဖကလဲ အစထဲက ၀ူး၀ူး ၀ူး၀ူး ရႈးရႈးရွဲရွဲ လူကိုး) ဒီလူကိုလဲ ေနာက္ကေန
လိုက္သြားၿပီး ရိုက္ပစ္လိုက္ခ်င္တယ္။ (ဟိုတေလာက ဟိုေကာင္ ငဦးကို ေဒါပြသလိုေပါ့) ကို
ခ်စ္ေဖကိုယ္တိုင္ကလဲ တရားနဲ႔မေျဖတတ္တာလဲေနမွာေပါ့ဗ်ာ။

သူ႔ေက်ာမွာေရးထားတဲ့စာေကာ အဲ့ဒီစာကိုေရးဖို႔တိုက္တြန္းတဲ့သူေတြေကာေတ႔ြရတာနဲ႔ ကိုခ်စ္
ေဖလဲ ေအာ္ဆဲမိသြားတယ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြကေတာ့ စိတ္ေလွ်ာ့ခိုင္းတာေပါ့ဗ်ာ။ အဲ့ဒါ..အဲဒါ
ဒီလူ႔ေက်ာမွာ ဘာေတြေရးထားသလဲဆိုတာကေတာ့ အခ်ိန္ပိုတဲ့အခါ က်ေနာ့္လိုေဒါသ ရသ
ကိုခံစားခ်င္တဲ့အခါ သူ႔ေက်ာကုန္းကို သြားဖတ္ၾကည့္ေပါ့ဗ်ာ။ နာမည္အမ်ိဴးမ်ိဴးနဲ႔ သူတို႔ အ
ေပါင္းပါေတြလဲရွိေနေသး။

က်ေနာ္ကေတာ့ ဒီလိုဆဲရတာေတာင္ အားမရေသးဘူးဗ်ာ ဒီေကာင္ေတြကို ခင္ဗ်ားတို႔ပဲဆံုး
ျဖတ္ၾကပါေတာ့။ ေျပာခ်င္တာေတာ့ဗ်ာ အခ်ိန္ပိုမွ အားေနမွ က်ေနာ့္လို ေဒါသရသကို ခံစား
ခ်င္ေတာ့မွပဲ ဖတ္ၾကည့္လိုက္ပါလို႔။ သူတို႔ကေတာ့၀မ္းသာေနဦးမယ္ ငါတို႔ကို ရပ္ကြက္ထဲကအ
သိအမွတ္ျပဳသားပဲ ဆိုၿပီး။ သူတီရွပ္ေပၚမွာေရးၿပီးရြာရိုးကိုးေပါက္ေလွ်ာက္ေနတဲ့သူကို ခင္ဗ်ား
တို႔သိထားေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔သေဘာေပါ့ဗ်ာ။ က်ေနာ္ကေတာ့ ထပ္ဆဲခ်င္ေသး
http://exitpoetry.blogspot.com/ (ကဗ်ာဆရာ ေျမမႈန္လြင္ဆိုတဲ့သူေရးတဲ့ သေဘာေပါက္
တဲ့အခါရီေ၀မႈေတြနဲ႔ ေမွ်ာ္ေနမွာေပါ့) ဆိုတာ ဒီေကာင္ေက်ာေပၚက စာဗ်။ ခုလဲသူငယ္ခ်င္းေတြ
တရားခ်ထားလို႔။

မိမဆံုးမ ဖမဆံုးမေတြလား အဲ့လိုမဆံုးမတာကိုက အသစ္ပဲလား ခက္တာက သူ႔တို႔မိဘေတြ နွမ
ေတြလဲ သူ႔လိုပဲလားမွ မသိတာ။
Read more...

က်ေနာ့္အေရာင္က အစိမ္းေရာင္ပါ ခင္ဗ်ားတို႔ကေကာ.

GREEN

You are a very calm and contemplative person. Others are drawn to your peaceful, nurturing nature.

Find out your color at QuizMeme.com!

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP