Saturday, September 18, 2010

လူထုသူႀကီး

လူထု သူႀကီး
အစိုးရကလည္း လူထု အစိုးရ။ လူထုစည္းေဝးပြဲ၊ လူထု အေရးဆိုပြဲ၊ လူထုတိုက္ပြဲမ်ား ကိုလည္း မၾကာခဏ ဆင္ယင္ေနၾကသည့္ သမယ ျဖစ္သည္။ လူထုမိတ္ေဆြ၊ လူထု ရန္သူ၊ လူထု ေခါင္းေဆာင္ ဟူေသာ ေဝါဟာရမ်ားလည္း ေပါက္ပြား လာခဲ့ေလၿပီ။
အမွန္စင္စစ္အားျဖင့္ ယခုေခတ္တြင္ ေနရာတကာ၌ လူထုႏွင့္ ကိုင္ေပါက္ ေနၾကေလေတာ့သည္။ လူထုတည္းဟူေသာ နာမဝိေသသနကို ေရလဲႏွင့္ ေပါေပါႀကီး သံုးစြဲေနၾကသည့္ ေခတ္ေပတကား။
လူထု လက္ဖက္ရည္ဆုိင္၊ လူထု ပင္မင္း၊ လူထု သတင္းစာ၊ လူထုေပ်ာ္ပြဲစားရံု၊ လုူထု ကိတ္မုန္႔၊ လူထု ေျမပဲေလွာ္၊ လူထုဘာ လူထုညာဟာ မေရ မတြက္ ႏိုင္ေတာ့ၿပီ။ ေနရာတကာမွာ လူထု။ ဟိုမွာလည္း လူထု၊သည္မွာလည္း လူထု ။ေရွ႕မွ နာမဝိေသသန အမ်ိဳးမ်ိဳး တပ္၍ လူထုကိ သံုးစြဲၾကေသးသည္။ လယ္သမားလူထု၊ အလုပ္သမား လူူထု၊ ကုလားလူထု၊ ျမန္မာ လူထု၊ အဂၤလိပ္ လူထု၊ လူထု စံုလုိ႔။ ေဟာလာျပန္ေခ်ၿပီ။
ေမာင္ၿပံဳးခ်ိဳတို႔ နယ္တြင္ "လူထု သူႀကီး" ေရြးပြဲေတြက်င္းပရေပဦးေတာ့မည္။ လူထုက တင္ေျမွာက္ေသာ သူႀကီးကို လူထုသူႀကီးဟု ေခၚပါသည္။ ယခု ရွိရင္းစြဲ သူႀကီးေတြေကာ လူထုကတင္ေျမွာက္သည့္ သူႀကီးမင္းမ်ား ျဖစ္ၾကေပသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုအိုမင္းေဟာင္းႏြမ္း ေနေသာ သူႀကီးမ်ားကို သစ္လြင္ေနေသာ ယခုလူထုက မႀကိဳက္ႏိုင္ေတာ့ ၿပီဟု ဆိုုသည္။ ထုိကဲ့သို႔ ေခတ္မမီသည့္ သူႀကီးမ်ားကို ယခုမ်က္စိက်ယ္ေသာ တက္လူမ်ားက မလိုခ်င္ေတာ့ၿပီ။ မ်က္စိက်ယ္ေသာ လူထုသည္ မ်က္စိက်ဥ္းေသာ သူႀကီးကုိမၾကည့္လိုေတာ့ၿပီ။
"ဒီသူႀကီးေတြဟာ ျဗဴလုိကလား နက္စိတ္ ဝင္ေနၿပီး။ ျပဳျပင္လို႔ မရေတာ့ဘူး။ ေခတ္မမီေတာ့ဘူး။ ျဖဳတ္ပစ္ဖို႔ပဲ ေကာင္းေတာ့တယ္"
"သူႀကီး ေရြးတင္တဲ့ အခါမွာလည္း ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ဖ်တ္ဖ်တ္လတ္လတ္ လူကို တင္ဖို႔ လုိတယ္။ အဘုိႀကီးေတြ တင္လို႔ မဟန္ဘူး။ ဘုန္းႀကီးအို ေက်ာင္းေပၚ တင္သလိုေပါ့ကြ။ ခဏခဏဘုန္းႀကီးပ်ံ လုပ္ေနရမယ္။
ဤ အသံမ်ားကား ေခတ္၏ ေႂကြေႀကာ္သံမ်ား ျဖစ္ေလသည္။ သို႔ႏွင့္ရွိရင္းစြဲ သူႀကီးမ်ားကို ရာထူးမွရပ္စဲကာ လူထုသူႀကီးမ်ားကို ျပန္လည္ေရြးေကာက္ရန္ ေလွ်ာက္ လႊာမ်ား ေခၚရေလသည္။
ေမာင္ၿပံဳးခ်ိဳ၏ ရံုးတြင္ ေလွ်ာက္လႊာေတြ ဟီးတိုက္၍ ဝင္လာေလသည္။ အခ်ိဳ႕ သူႀကီးလူပါးမ်ားကမႈ ရြာထဲ၌ ေၾကာ္ျငာျခင္း မရွိဘဲ တိတ္တဆိတ္ၿပိဳင္သူမရွိသကဲ့သို႔ တစ္ေယာက္တည္းလာ၍ ေလွ်ာက္လႊာတင္ၾကသည္။
သည္အခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕ပိုင္ေတြ အခက္အခဲႏွင့္ အေတြ႕ရဆံုး အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အသက္ငါးဆယ့္ ငါးႏွစ္ ေက်ာ္၍ျပန္လည္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ရေတာ့မည္ မဟုတ္ေသာ သူႀကီးကိစၥကိုလည္း သူ ဂရုမစိုက္၊ အခြန္ေကာက္ရန္ကိုလည္း သူမမႈ၊ ရံုးအမိန္႔ကိုလည္း မနာခံ၊ ထင္ရာႀကဲေလေတာ့သည္။ ျပဳတ္မဲ့တူတူမထူးေတာ့ပါဘူးဆုိကာ ၾကက္ဝိုုင္းကေလးမ်ားလည္း တိတ္တိတ္ပုန္း ေထာင္လုိက္ေသးသည္။ အရက္ကေလးမ်ားလည္း ခ်က္လိုက္ေသးသည္။
ျပန္လည္ အေရြးခံမည့္ သူႀကီးမ်ားမွာေတာ့့ မဲ အေရးမုိ႔ႀကိဳးစားပါ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ေခၽြးတလံုးလံုး ျဖစ္ေနၾကေလေတာ့သည္။ တစ္ႏွစ္ၾကာလို႔မွရံုးသုိ႔ေျခဦးမလွည့္ဖူးသည့္ သူႀကီးေပ သူႀကီးကပ္မ်ားလည္း သူတို႔အိမ္ႏွင့္ရံုးအိမ္ဦး ႏွင့္ ၾကမ္းျပင္ ျဖစ္ေနေလသည္။ ရြာသားေတြအတြက္ အမေတာ္ေၾကး ေလွ်ာက္္ေပးရသည္မွာလည္း အေမာ။ သူ႔ရြာတြင္ လူအမ်ား အလုပ္အကိုင္မဲ့၍ စားရမဲ့ ေသာက္ရမဲ့ျဖစ္ေနပါသည္ဟု ဆိုကာ အငတ္စာရင္းေတြကိုလည္း တၿပံဳတေခါင္းႀကီး လာေပးလိုက္ေသးသည္။ သူ႔အားမဲေပးမည့္သူေတြကို အကုန္လံုး စာရင္းတြင္ ထည့္လာေလေတာ့သည္။
တစ္ပြဲတစ္လမ္း အကဲစမ္း ၾကမည့္ သူႀကီးေလာင္းေတြကလည္း လူထု အတြက္ ပ်ာပ်ာသလဲ တအားခဲၿပီး အလုပ္လုပ္ေနၾကေလသည္။ဟုိမွာလည္း သူတို႔ ၊ သည္မွာလည္း သူတို႔ကိုပဲ ေရွာင္၍ပင္ မလြတ္။ အခ်ဳိ႕လည္း ရိုးရိုးသားသားပင္ မိမိ သေဘာက်သလို ႏိုင္ငံေရး ပါတီ မ်ား၏ လက္မွတ္ကို ယူထားၾကေလသည္။
အခ်ိဳ႕လည္း မဲရရံုေလာက္သာ ရည္ရြယ္လ်က္ အေရ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကို ၿခံဳထားၾကေလသည္။ ေမာင္ၿပံဳးခ်ိဳ၏ နယ္တြင္ ဂြေခ်ာင္းရြာသည္ နာမည္အႀကီးဆံုး ျဖစ္သည္။ ႏြားခိုိးတို႔၏ ပုန္းေအာင္းရာ ေဒသ ျဖစ္သည္။အရက္သမား တို႔၏ မွီခုိရာလည္း မည္သည္။ ဓားျပ၊ သူခိုး ၊ ကိုလူဆိုးတို႔၏စံေပ်ာ္ရာလည္း ဟူ၏ ။ ထုိေက်းရြာကို လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းဆယ့္ငါးႏွစ္ ေလာက္ကတည္းက စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ သူႀကီးမင္း ဦးဘခ်စ္သည္ သူ၏ရာဇပလႅင္ မၿငိမ္မသက္ရွိ ေနသည္ကို တုန္လႈပ္ေသာအမူအရာျဖင့္ အကဲခတ္ လ်က္ ရွိသည္။ သူႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေလွ်ာက္ထား အေရြးခံမည့္သူသံုးဦး ေပၚေပါက္ေနပါသည္။
ေမာင္ၿပံဳးခ်ိဳက သူ႔သူႀကီးမင္းကုိ ဤသို႔ေမး၏။
" ဘယ္ႏွယ့္လဲ သူႀကီးမင္း၊ဟန္ပါ့မလား"
"ဟဲ ဟဲ ဟဲ ဟန္ရမေပါ့ၿမိဳ႕အုပ္မင္းရာ"
သူေျပာလို႔သာၾကားလိုက္ရသည္။ ေမာင္ၿပံဳးခ်ိဳကေတာ့့ ဘယ္နည္း နဲ႔မွ သူရမည္မထင္။
ေနာက္သံုးရက္ၾကာေသာ အခါ သူႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ အေရြးခံမည့္သူသံုးဦး အနက္မွ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးဖိုးေထာင္သည္ အေရြးမခံေတာ့ပါဆို၍ သူ႔ေလွ်ာက္လႊာကို ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းသြားေလသည္။
ဦးဘခ်စ္ ဘယ္လို ေျခထိုးလိုက္သည္ မသိ။ သူႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြးခံရန္ ဦးသာထြန္းႏွင့္ ကိုဖိုးျမစ္ႏွစ္ဦးသာ က်န္ေတာ့သည္။ ဦးသာထြန္းႏွင့့္ ကိုဖိုးျမစ္တို႔လည္း တလႈပ္လႈပ္ တရြရြ ျဖစ္ကာ ၿမိဳ႕မွ မိမိတို႔ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ မ်ားကို ဖိတ္ၾကား၍ ရြာထဲတြင္ တရားပြဲမ်ား က်င္းပလ်က္ ရွိေလသည္။ "သူႀကီးဟာက်ဳပ္တို႔ကို အုပ္ခ်ဳပ္လာတာ ဆယ္ငါးႏွစ္ရွိၿပီ။ ဘာတစ္ခုမွ ေကာင္းတာ မလုပ္ခဲ့ဘူး။ျဗဴလိုကလား နက္ေတြနဲ႔ ေပါင္းၿပီး မဟုတ္တာခ်ည္း လုပ္တယ္။ ဟိုတစ္ႏွစ္က အမေတာ္ေၾကး ထုတ္တုန္းကလည္း က်ဳပ္တို႔ဆီက တစ္ေယာက္တစ္မတ္ ေတာင္းတယ္။ ဘာေကာင္းသလဲ။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈလည္း သိပ္ညံ့ဖ်င္း တာပဲ။ ရြာထဲမယ္ ႏြားခိုးေတြ၊အရက္သမား ေတြ၊ ဘိန္းပုန္းစားေတြ သိပ္ေပါတယ္။ ဒီရြာဟာ နာမယ္ ပ်က္ေနတယ္။ အခုျဖစ္ေနတာက ဒီရြာသားဆိုရင္ ဘယ္သူကမွလူေကာင္းလို႔ မထင္ဘူး ။ လူဆိုးနဲ႔ သူခိုးခ်ည္း ထင္တာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ သည္လိုမသမာမႈေတြကို ပေပ်ာက္ေအာင္ လူထု သူႀကီးတင္ၿပီး လုပ္ရမယ္။"
ဦးသာထြန္း ဘက္မွလူေတြက ေဟာၾကေျပာၾက၏ ။ ကိုဖိုးျမစ္ ဘက္ကလူမ်ားကလည္း ဤ နည္းျဖင့္ သူႀကီးကို ရႈတ္ခ်၍ ေျပာဟာက မဲဆြယ္ ၾကေလသည္။ သူႀကီးမင္း ဦးဘခ်စ္ကား အၿပံဳးပင္ မပ်က္။ လသာေသာ ညတစ္ညတြင္ သူႀကီးမင္းက အရပ္ထဲမွ ၾသဇာတိကၠမ ရွိသူမ်ားကိုုသူ႔အိမ္သို႔ ဖိတ္ၾကားထားေလသည္။ ရြာဦး ဘုန္ေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းမွ ဝတ္တတ္ေၾကး စည္းသံကို နာခံရင္း လူႀကီးမင္း မ်ား သူႀကီးမင္းထံသို႔ ေရာက္လာၾကေလသည္။ သူႀကီးမင္းသည္ သူ၏ ၿခံဝင္းအတြင္း ရွိေျမကြက္လပ္တြင္ ခုံတန္းရွည္မ်ား၊ ကုလားထုိုင္မ်ားကို ခ်ထာေလသည္။ လူေပါင္းငါးဆယ္ခန္႔ ဖိတ္မႏ ၱက ျပဳထားေလရာ လူစံုလွ်င္ ေပါင္းမွ ခ်ခါစ အရက္ျဖဴကို လက္ဖက္ရည္ ပန္းကန္လံုးမ်ားတြင္ ထည့္၍ တစ္လွည့္ စီလိုက္ေပးေလသည္။ သူႀကီးမင္း၏သား အာလူးသည္ သည္ေနရာတြင္ အေတာ္ဖ်တ္လတ္သည္။ ဖခင္၏ အေဖာ္အားကို ရာျဖစ္၏ ။
လမင္းသည္ ထိန္ထိန္ပေနေလသည္။ လေရာင္ထိုးေနေသာ သူႀကီးမင္း၏ အိမ္မွ သြပ္မိုးကို အေဝးမွပင္အထင္သား ျမင္ေနရသည္။ ဧည့္ပရိတ္သတ္မ်ားသည္ အရက္္ျဖဴ တစ္ပန္းကန္ေလာက္ ဝင္မိလွ်င္လွ်ာသြက္အာသြက္ ျဖစ္လာၾက ေလသည္။ သည္အခ်ိန္တြင္ သူႀကီးသား အာလူးက ပန္းကန္ျပားႀကီးႏွင့့္ အမဲသား ႏွပ္ေတြကို ယူလာျပန္သည္။
" ကဲ ကဲ စားၾကဗ်၊ အမဲသားႏုႏုေလး ႏွပ္ထားတာဗ် "
ဧည့္သည္ အေပါင္းတုိ႔သည္လည္း အားနာေသာ အားျဖင့္ အတံုးခပ္ႀကီးႀကီးမ်ားကို ေရြးကာ သံုးေဆာင္ၾကကုန္သည္။
" ေဟေမာင္ဘခ်စ္တဲ့၊ မင္းအမဲႏွပ္က ေကာင္းသေဟ့"
ႏႈတ္ခမ္းေမြးျဖဴျဖဴႀကီးႏွင့္ အဘိုးႀကီးတစ္ေယာက္က ဆို၏ ။
" လတ္လတ္ဆက္ဆက္ကိုဘႀကီးေအာင္ရဲ႕"
" ေအး ဒါေတာ့ ဟုတ္ပါရဲ႕၊ မင္းဟာ က တစ္ခြက္တည္းနဲ႔ ၿပီးရေတာ့မွာလား။ အာေတာင္ မစြတ္ဘူး"
" ရပါတယ္ ၊ ရပါတယ္ ၊လုိသေလာက္ ရပါတယ္၊ သံုးေပါင္းေတာင္ တည္ထားတာ။ ဒါနဲ႔မွ မေလာက္ရင္ ဆယ္အိမ္ေခါင္းအိမ္က ယူေပးပါမယ္။
"ေအးကြယ္၊ ဒီလို အခါေတာ့ ငါ့သားေလးေအာက္ေမ့သကြယ္" ေလာကနီတိ အဆိုအားျဖင့္ အရသာ ႏွင့္ျပည္စံုေသာ အာဟာရကုိ သံုးေဆာင္ရေသာ အခါ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီး သူကိုသတိရၿမဲတည္း။
"လြတ္လုပါၿပီ ။ ေရွ႕လမယ္ ထင္တယ္"
" အဲဒါ သာထြန္းတို႔လက္ခ်က္ေပါ့၊ ကၽြန္ေတာ္က မသိခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနတာ ။ဒီေကာင္က သြားတုိ႔တာ၊ ခိုးတဲ့ႏြားေရာ တစ္ခါတည္း မိေတာ့ မကယ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး၊" သူႀကီးက ေျခတစ္ေခ်ာင္းထိုးလိုက္ေလသည္။
"ေအးေပါ့ကြ၊ ဒါေတာင္ဒီေကာင္က သူႀကီးလုပ္ဦးမတဲ့။ ဟင္ ေခြးမသား။ ငါ့သား ေထာင္ခ်တဲ့ေကာင္"
အဘိုးႀကီးသည္ အရက္တစ္ခြက္ကိုေမာ့ခ်လိုက္ၿပီးလွ်င္ တံေတြးကို ပ်စ္ခနဲ ေထြးလိုက္ကာ အမဲသားတံုးကို ကိုက္လိုက္ေလသည္။
" ဟုတ္တယ္၊ ဒီေကာင္သာသူႀကီးျဖစ္ရင္ က်ဳပ္တို႔ ဒုကၡပဲ၊ က်ဳပ္တို႔ ဒီရြာမွာေတာင္ ေနႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး"
မၾကာေသမီက အရက္ခ်က္မႈႏွင့္ ေထာင္က်ၿပီးလြတ္လာသူ ဖိုးထူးက အရက္သံႏွင့္ ေျပာျပန္ေလသည္။ သည္ အခ်ိန္တြင္ အခါခြင့္ကိုေစာင့္ေမွ်ာ္လ်က္ ရွိေသာ သူႀကီးမင္းက စကားစေလေတာ့သည္။
" အခုု ကၽြန္ေတာ္ေခၚၿပီး ေကၽြးေမြးတာက သူႀကီးကိစ ၥႏွင့္ ဘာမွ မဆိုင္ဘူးဗ်။ သက္သက္မဲ့ အလႈလုပ္တာ။ သူႀကီး ကိစၥေတာ့ ခင္ဗ်ားတုိ႔စလာလို႔သာ ေျပာရဦးမယ္"
ဤသို႔ နိဒါန္းသြယ္ကာ ရပ္လိုက္ျပန္သည္။
လူေတြက ၿငိမ္းၿပီး နားေထာင္ေနေလရာ တစ္ခါတစ္ရံ တံေတြးေထြးသံႏွင့္ ေလခ်ဥ္တက္သံ မ်ားကို သာၾကားရသည္။ သူႀကီးမင္းစကား ဆက္ျပန္ေလသည္။ "ကၽြန္ေတာ္ အေျခအေနလည္း ခင္ဗ်ားတို႔ အတြက္ လုပ္ေနတာပါ။ ခင္ဗ်ားတို႔ အေပၚမ်ား ကၽြန္ေတာ္ မတရားတာ ဘာလုပ္ဖူးလို႔တံုး။ ကဲ ေျပာၾကစမ္းပါ"
မည္သူမွ် မေျဖၾကေခ်။ သူႀကီးက စကားဆက္ျပန္ေလသည္။
" သူတို႔က ဟိုအမေတာ္ေၾကး ထုတ္တုန္းက တစ္မတ္စီေတာင္းတာေျပာေနတယ္။ အဲဒါ ၿမိဳ႕အုပ္က ေတာင္းခိုင္းလို႔ ေတာင္းရတာဗ်။ ကၽြန္ေတာ္ ရတာမဟုတ္ဘူး ။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ့ကိုအုပ္ခ်ဳပ္မႈ မေကာင္းဘူးတဲ့။ ဒီရြာမယ္ အရက္ခ်က္တဲ့ လူေတြေပါတယ္ ၊ ႏြားသတ္တဲ့ လူေတြေပါသတဲ့။ ဘုရားဒကာ ေတြကေလ။ ကၽြန္ေတာ့ ထြက္ေပးလိုက္ပါမယ္။ သူတို႔ဒါေလာက္ေတာင္ သူႀကီးလုပ္ခ်င္ရင္ လုပ္ၾကစမ္းပါေစ"
လူေတြ လႈပ္လႈပ္ရြရြ ျဖစ္သြားေလသည္ ။ တံေတြးေထြးသံ ၊ အာေမဋိတ္သံေတြ ထြက္ေပၚလာေလသည္။
" ဟာ မထြက္ပါနဲ႕"
"ထြက္သြားလို႔ဘာျဖစ္မလဲ"
"ဟုိေကာင္ေတြနဲ႔က်ဳပ္တို႔နဲ႔ မျဖစ္ပါဘူး" ဟူေသာ အသံမ်ား ထြက္ေပၚလာရာ ဦးဘခ်စ္သည္ အေတာ္ ပီတိေသာမနႆျဖစ္သြားေလသည္။ သို႔ေသာ္ ျငားလည္း သူက ထပ္၍ မႈလိုက္ျပန္သည္။ " မဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ့ရြာသားေတြကကၽြန္ေတာ့ကို မလိုခ်င္ဘူးဆိုရင္ ထြက္ရံုေပါ့။ လုပ္ခ်င္တဲ့လူ တက္လုပ္ပါေစ။ ကၽြန္ေတာ္ ဒီသူႀကီး အလုပ္ကို မမက္ေမာပါဘူး"
အဘုိးႀကီးသည္ ဒယီးဒယိုင္ ႏွင့္ လက္တစ္ဖက္မွာ အမဲသားတံုး၊အျခားလက္တစ္ဖက္မွ အရက္ပန္းကန္ ကို ကိုင္ကာ ေနရာမွ ထေလသည္။ ေပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မတတ္သာလို႔ အရက္ခ်က္ ေရာင္းၾကရတယ္" လူ တစ္ေယာက္က လွ်ာေလးေလးႏွင့္ ေျပာေလသည္။
" ကၽြန္္ေတာ္ ဘယ္ေတာ့ဖမ္းဖူးသလဲ" သူႀကီးမင္းက ဂုဏ္ေဖာ္လိုက္သည္။
"ဟုတ္တယ္၊ သူႀကီးမင္းဆီတစ္လံုး ပို႔လိုက္ရင္ ၿပီးတာပဲ" အသံတစ္သံ ထြက္လာေလသည္။
" ဟုတ္တယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ႀကိဳက္တတ္သကိုး ဟဲဟဲ၊ ၿပီးေတာ့ ႏြားသတ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ဘာလုပ္ဖူးသလဲ"
"သူႀကီးမင္းဆီ အူစံုသည္းစံု ပို႔လိုက္ရင္ကိစၥၿပီးတာပါပဲ"
"ဟဲ ဟဲ ကၽြန္ေတာ္ ကလည္း ႀကိဳက္တတ္သကိုး"
သူႀကီးကိုယ္တုိင္ အတန္ေထြေနသည့္ အထဲ တစ္ခြက္ေမာ့လိုက္ျပန္သည္။ အမဲသားတံုးကို ခဲလိုက္ျပန္သည္။ေနာက္ စကားဆက္ျပန္သည္။ " အဲဒီေတာ့ ကိုယ့္သူႀကီးနဲ႔ ကုိယ္ရြာသား ဘယ္ေလာက္ ဟန္သလဲ။ ဖိုးျဗဴလား ဓားျပတုိက္တုန္းကလည္း ပုလိပ္မမိေအာင္ ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တိုင္ ဝွက္ထားတယ္ မဟုတ္လား။ဒီထက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ခင္ဗ်ား တို႔အတြက္ မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး၊။ ဒါေလာက္ေတာင္ ခင္ဗ်ားတုိ႔ အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အထဲ ကၽြန္ေတာ့ကို မႀကိဳက္ဘူးဆိုရင္လည္း ခင္ဗ်ားတို႔ သေဘာေပါ့"
" ဟိုး ဟိုုး ၊ ေဟ့ေမာင္ဘခ်စ္ ၊ မင္းကို ဘယ္သူက မႀကိဳက္ဘူးေျပာသတံုး။ မႀကိဳက္ဘူးေျပာတဲ့ ေကာင္ ငါႏြားသတ္တဲ့ ဓားနဲ႔ ခုတ္မယ္" အဘုိးႀကီး တစ္ေယာက္က ထ၍ ဆူျပန္သည္။
"ကဲ ဦးေလးဘခ်စ္"
လူငယ္ တစ္ေယာက္က ထ၍ေျပာသည္။
"ဦးေလးဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေက်းဇူးရွင္ႀကီးပဲ။ အရက္ခ်က္လည္းမဖမ္းဘူး။ ႏြားခုိးလည္း မျမင္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္တယ္။ ဓားျပေတြလည္း ဝွက္ေပးတယ္။ နည္းနည္းပါးပါးေဝစုေပးရတာ ဘာအေရးႀကီးလဲဗ်ာေနာ္။ အမေတာ္တို႔၊ အခြန္ေတာ္တုိ႔၊လည္း ဘယ္ေတာ့မွ အတင္းအက်ပ္ မေတာင္းဖူးဘူး။ဦးေလးဘခ်စ္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူထု အက်ိဳးကို အၾကည့္ဆံုးပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဦးေလးဘခ်စ္ျပန္အေရြးခံပါ။ ကၽြန္ေတာ္ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးပါမယ္"
ထုိစကားကို ၾကားေသာ အရက္ခ်က္သမားလူထု ၊ ႏြားခိုးလူထု ႏွင့္ဓားျပ လူထုက သာဓု သံုးႀကိမ္ေခၚၾကကုန္သည္။ေကာင္းခ်ီၾသဘာ ေပးၾကသည္ ။ အႏုေမာဒနာ ျပဳၾကကုန္သည္။
" ကဲ ဒီလုိဆိုရင္ အမ်ားက ေတာင္ပန္းလည္း လုပ္ရတာေပါ့" ဟု ဦးဘခ်စ္က အာမဝန္တာ ခံလုိက္ရေလသည္။မဲေရြးပြဲေန႔တြင္ ဦးသာထြန္ႏွင့္ ေမာင္ဖိုးျမစ္တုိ႔မွ ၿမိဳ႕က အဖြဲ႕အသီးသီး ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားေရာက္လာ၍ပါးစပ္ၿပဲေအာင္ ေအာ္ကာဟစ္ကာ တရားေဟာကာ အားေပးေနၾကေသာ္လည္း မဲေရတြက္လိုက္ေသာအခါဦးဘခ်စ္ အမ်ားဆံုး ရရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရေလသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဦးဘခ်စ္သည္ လူထု သူႀကီး ျဖစ္ရျပန္ေလသည္။
ကိုခ်စ္ေဖ ထိုကဲ့သို႔ေသာစာေရးတတ္လိုပါသည္ သို႔ေသာ္ကိုခ်စ္ေဖ ကိုအဂၢဘေလာ့မွ ကူးယူေဖၚျပျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။
မူရင္းစာေရးသူ မပါရွိပါေခ် မေတြ႔ပါ။ က်ေနာ္တို႔ ေရြးေကာက္ပြဲနွင့္ ဆင္ဆင္တူ၍ သေဘာက်မိပါသည္။ သေဘာမေတြ႔ေသာ္
ခြင့္လႊတ္ၾကပါကုန္။ ကိုေက်ာက္(ေရႊရတုမွတ္တမ္းႀကီး)ေျပာျပခ်က္အရ စာေရးသူမွာ ဆရာ မန္းတင္ ျဖစ္နိုင္ပါေၾကာင္း သိရပါသည္။
(ဂ်ာနယ္ေက်ာ္၁၉၄၇ ဒီဇင္ဘာ ၁)

Read more...

Tuesday, September 14, 2010

ကိုဖိုးလံုးတို႔ျပာေနသည္

“ ဒီမယ္ ကိုဖိုးလံုး ခင္ဗ်ားဟာ အနီလား အျဖဴလား အ၀ါလား ေျပာစမ္း ခင္ဗ်ားဘာလဲ ဗ်ာ.”
“ဗိုလ္ႀကီးတို႔ရယ္ က်ေနာ္ အျဖဴ အနီ အ၀ါ ဘာမွမဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ ဗိုလ္ႀကီးတို႔ အားလံုးကို ျပာ
ေနေအာင္ေၾကာက္ရတဲ့ အျပာပါ”

ဆရာမန္းတင္ရဲ့ ကိုဖိုးလံုး ၀ထၳဳထဲက စာပိုဒ္တပိုဒ္ပါ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးအၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံ
ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးေနာက္ခံ လယ္သမားဘ၀ တစိတ္တေဒသ ဘ၀သရုပ္ေဖၚ၀ထၳဳျဖစ္သည္။ အ
ျခားသူမ်ားလည္း က်ေနာ္ကဲ့သို႔ ကိုဖိုးလံုး ၀ထၳဳမ်ားကို ဖတ္ဖူးၾကေပလိမ့္မည္။ ဖတ္ဖူးခဲ့ၿပီး နွစ္
သက္ရာ လယ္သမားဘ၀ေနာက္ခံ ၀ထၳဳ နွစ္ပုဒ္ထဲမွ မွတ္မွတ္ရရ က်ေနာ္မွတ္မိေနသည့္ တပုဒ္ျဖစ္သည့္ ဆရာ မန္းတင္၀ထၳဳထဲက စာပိုဒ္ ျမန္မာလယ္သမားကိုဖိုးလံုးရဲ့ ဘ၀အျမင္ပါ။

က်ေနာ္တို႔ နိုင္ငံကား ဗိုလ္ႀကီးေတြေပါလွသည္ ရဲေဘာ္ျဖဴ ရဲေဘာ္၀ါ အလံနီ အလံျဖဴ စသည္
ျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္မီးႀကီး ေတာက္ေလာင္ခဲ့ရာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ေပၚေပါက္လာမႈ႔နွင့္ထပ္
တူ ဗိုလ္ႀကီးမ်ားေပၚလာခဲ့သည္။ ေသနတ္ရွိရာ ေသနတ္ကိုင္ရာလူကို အရပ္သူအရပ္သားမ်ား
က ဘယ္အဖြဲ႔ ညာအဖြဲ႔ရယ္မသိ။ အားလံုးေၾကာက္ၾကရသည္ ဟိုဖက္ဒီဖက္အေနမတတ္လွ်င္
ၾကားညွပ္ၿပီး အသတ္ခံရသည္လည္းမနည္း။ ထို႔ေၾကာင့္ ေသနတ္ကိုင္ထားလွ်င္ ဗိုလ္ႀကီးဟု
သာေခၚ မမွားေပ။ ဤသည္ကို ဆရာမန္းတင္က သရုပ္ေဖၚထားသည္။ ခုေတာ့ ေသနတ္မ
ကိုင္သည့္ ကိုင္စရာမလိုသည့္ ဒုကၡေပးနိုင္သည့္ ဗိုလ္ႀကီးမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာေတာ့သည္။

ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးနွင့္အတူပါလာေသာ ဆိုးက်ိဳးအေပါင္းပါတည္း သို႔ေသာ္ က်ေနာ္တို႔ ေအာက္
ေျချပည္သူျပည္သား လယ္သမားမ်ား နွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္၀န္းက်င္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ဒုကၡမ်ား
ကလြတ္ေျမာက္ၾကၿပီလားဆိုေတာ့ မလြတ္ေျမာက္နိုင္ေသး။ ခုရက္ထဲ အင္တာနက္စာမ်က္နွာ
မွ သတင္းတခ်ိဳ႔ကိုဖတ္ရသည္။ ကိုဖိုးလံုးသာရွိေနေသး၍ ထိုသတင္းေတြကိုၾကားရရင္ ၀မ္းပဲ
သာေနမလား မ၀ံ့မရဲနဲ႔ အားလံုးအတူတူပါပဲလို႔ပဲ ေတြးေနမလား။ မဲမရေသးခင္ေတာ့ ဒီလိုေပါ့
ေနာက္ေတာ့လဲ ရြာကိုေပၚမလာၾကေတာ့ ရြာကိုလာတုန္းက စည္းရုံးေရးခရီးထြက္လာတုန္းက
ကိုဖုိးလံုးတို႔က မရွိရွိတာေလး အိမ္ကၾကက္ကေလးခ်က္ရ ေတာအရက္ေကာင္းေကာင္းေလး
လိုက္ရွာတိုက္ၾကရ။ ေဟာ.ၿမိဳ့ေပၚေရာက္လို႔ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ေရွ႔မွာ ထိုလူႀကီးလူေကာင္း မဲ
ဆြယ္သမားမ်ားကိုေတြ႔လို႔ ကိုဖိုးလံုးတို႔ကို ေခၚမတိုက္ မမွတ္မိ အလုပ္မ်ားၾကသကိုး။

ခုလဲ နာေရးကူညီမႈ႔ကို ကူညီၾကသည္တဲ့ တသက္လံုးေယာင္လို႔ေတာင္ မကူၾကသူေတြ ဘာ
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွမပါပဲ ကူညီသူေတြကိုေတာင္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေနွာက္ယွက္သူေတြ ခုေတာ့ နာ
ေရးကူညီၾကသတဲ့ ေငြသံုးေသာင္းေတာင္ ကူညီေသးဆိုပဲ။ အျမဲတန္းကူညီသြားေသာ္ကိုဖိုးလံုး
တို႔မပူပင္ရေတာ့ မဲေရြးျပီးတဲ့အထိဆိုရင္ေတာ့မေကာင္းလွေသး။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ခုလိုအျပိဳင္အ
ဆိုင္ နာေရးမွာ ကူညီသည္ဆိုေတာ့ ေကာင္းသား တသက္လံုးျပိဳင္ၾကပါေစပဲ ဆုေတာင္းရမည္။

သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကိုလဲ ရိုေသသမႈျပဳဂါရ၀ျပဳၾကသည္ဆိုပဲ သက္ႀကီးအင္အားမ်ား၍ အ
သက္ကို ပိုႀကီးတဲ့ စာရင္းထပ္ျပဳၿပီးဂါ၀ရျပဳၾကသည္ နို႔မို႔ အထက္ကခ်ေပးေသာေငြမေလာက္
အသက္ ၇၀ တန္းကန္ေတာ့ရန္ စာရင္ျပဳစုျပီးမွာ ရ၅ နွစ္ကိုထပ္တိုးလိုက္ရသည္ဆိုပဲ။ ေကာင္း
ေလစြ။ ေရြးေကာက္ပြဲျပီးလွ်င္ အသက္ ၁၀၀ ေက်ာ္မ်ားကိုသာ ကန္ေတာ့ေတာ့မည္။ ခုေနခါ
ေတာ့ အတိုးႏႈန္းနည္းနည္းနွင့္လဲ ေငြထုတ္ေခ်းသည္ မ်က္မွန္မ်ားကိုလဲ ေ၀ငွေပးသည္။ စာ
သင္ေက်ာင္းကိုလဲေငြလႈသည္။ ရြာေဘာလံုးအသင္းေတာင္ေငြလႈသည္ မဲဆြယ္သူမ်ားမဆိုး သေဘာထားမဆိုးလွ ကိုဖိုးလံုးတို႔လဲေပ်ာ္သည္။

သို႔ေသာ္ မဲထည့္ၾကရေတာ့မည္။ မဲမထည့္သူမ်ားစာရင္းမွတ္ထားၿပီးလယ္သိမ္းလွ်င္ ဒုကၡ သိမ္း
သည့္ေနရာေတြလဲသိမ္းေလသည္။ မဲကို ေၾကာက္ေၾကာက္နွင့္ထည့္လွ်င္ ဘယ္သူဘယ္၀ါကို
ထည့္ရပါ့။ ဟိုတုန္းက ေလသံက်ယ္က်ယ္နွင့္ အစိုးရျပဳတ္မ်ားကိုပဲထည့္ရမလား။ နီးရဓါး
အသင္း အဲ ပါတီကိုပဲ မဲထည့္ရမလား။ ကိုဖိုးလံုးတို႔အတြက္ ထူးေတာ့မထူး ဟိုတုန္းက ပင္နီ
တိုက္ပံုနွင့္ ကခ်င္လံုခ်ည္နွင့္ ခေမာက္အဖြဲ႔အတြက္ မဲလာဆြယ္တဲ့ ေကာင္ေလး ေကာင္မေလး
မ်ားလဲ မေတြ႔ေတာ့။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုဖိုးလံုးတို႔အတြက္ေတာ့မထူး။ လူညီလို႔ ထခ်ၾကေၾကးဆို
လွ်င္ေတာ့ အနီးကပ္ဆံုးရန္သူေတြကိုသာ ခ်ဖို႔ရွိသည္။ ကိုဖိုးလံုးတို႔အတြက္ အနီးကပ္ဆံုး ရန္
သူဆိုတာ ဘယ္အဖြဲ႔ ညာအဖြဲ႔ရယ္ေတာ့မသိ။ ဒုကၡေပါင္းစံုေပးတတ္သူတို႔သည္သာ ကိုဖိုးလံုး
တို႔ရန္သူ ကိုဖိုးလံုးတို႔ ခြဲျခားတတ္သည္။ မခြဲျခားတတ္မွာမပူနွင့္ သို႔ေသာ္ ခုေနခါေတာ့ ကိုဖိုး
လံုးတို႔ ျပာေနေအာင္ေၾကာက္ေနရသည္။ ကိုဖိုးလံုးတို႔ကို အထင္အျမင္ေသးေနေသာ နိုင္ငံေရး
၀ါရင့္သမၻာရင့္ အေ၀းႀကီးက အားေပးေနသူမ်ားလဲမရွား ကိုဖိုးလံုးတို႔လဲ လူညီေအာင္ဆု
ေတာင္းေနသည္။ လူညီသည့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ကိုဖိုးလံုးတို႔ ေနာက္က်န္မေနခဲ့။ ကိုဖိုးလံုး
တို႔ ခုေတာ့ ျပာေနရေသးသည္။

Read more...

Friday, September 3, 2010

ဆိုၾကမယ္ ကႀကမယ္ ျပည္သူအတြက္ သို႔မဟုတ္

ဆိုၾကမယ္ ကၾကမယ္ ျပည္သူ႔အတြက္ သို႔မဟုတ္

ကိုခ်စ္ေဖ ခုတေလာေတာ္ေတာ္စဥ္းစားမိေနတဲ့ အေၾကာင္းတခုရွိပါတယ္ အဲ့ဒါကေတာ့ အျခား
သူေတြေတာ့ ဘယ္လိုေတြးမိၾကမလဲ မသိပါဘူးဗ်ာ ဒီလိုပါ “ တကယ္လို႔မ်ား ကိုခ်စ္ေဖသာ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာေနထိုင္တဲ့ သူတေယာက္လဲျဖစ္မယ္ အနုပညာသမားတေယာက္လဲ ျဖစ္
မယ္ဆို စစ္အစိုးရရဲ့ ၀ါဒျဖန္႔ ရုပ္ရွင္ေတြ သီခ်င္းေတြကို စစ္အစိုးရ သေဘာက် ဆိုမွာလား ေရး
မွာလား မေရးမေနရ မဆိုမေနရ ရုပ္ရွင္ဗြီဒီယို မရိုက္မေနရ ဆိုရင္ေကာ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ” လို႔ပါ။

အရာရာကို စစ္တပ္က ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီး သူတို႔အလိုက် လိုက္မလုပ္တဲ့သူေတြကို နည္းအမ်ိဳး
မ်ိဳးနဲ႔ ခ်ိန္းေျခာက္ ဒုကၡေပးေလ့ရွိတာကိုေတာ့ အမ်ားျပည္သူအားလံုးသိသလို အနုပညာရွင္
ေတြလည္းသိၾကပါတယ္။ ဒီေတာ့ကာ ေၾကာက္ရြံရလို႔ မိမိရဲ့ ဥစၥာပစၥည္းဓန နာမည္ဆံုးရႈံးမွာ စိုး
လို႔ စစ္အစိုးရရဲ့အလိုက် (ေပၚတာဆြဲတဲ့အခါ ပါသြားသလို) ဆိုၾကရ ကၾကရပါတယ္ လို႔ ဆိုလာ
ပါတယ္။

ကိုခ်စ္ေဖသာ နာမည္ႀကီးသရုပ္ေဆာင္မင္းသားျဖစ္မယ္ နာမည္ႀကီးအဆိုေတာ္ႀကီး ျဖစ္မယ္
ဆိုရင္ေကာ ဆိုမလား ကမလား မဆိုရင္ ဒုကၡေတြ႔ေတာ့မယ္ အဲ့ဒီေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ ကိုယ္က နာမည္ႀကီးသရုပ္ေဆာင္ နာမည္ႀကီးအဆိုေတာ္ ေတးေရးဆရာမျဖစ္လို႔ “စစ္အာဏာ
ရွင္ေတြကိုေတာ့ ဆန္႔ကို ဆန္႔က်င္ရမွာပဲဗ်ာ” လို႔ ေျပာတယ္လို႔ လဲ အထင္မေရာက္ၾကပါနဲ႔။ ကို
ခ်စ္ေဖသာဆို ဘယ္လိုရပ္တည္မလဲ ဆိုရမလား ရိုက္ရမလား ေရးေပးရမလား တီးမႈတ္ေပးရမ
လား မေပးရင္ ရပ္ကြက္ထဲအထိဆင္း ဒုကၡေပးေနတဲ့ ေထာက္လွမ္းေရး အမ်ိဳးမ်ိဳးရဲ့ ဒုကၡေပး
ျခင္းကို ခံရမလား ေတြးမိေနတာပါ။

ဒီလိုဗ်ာ ဟိုအရင္က်ေနာ္တို႔ မမွီလိုက္ေပမဲ့ သမိုင္းေၾကာင္းအရ အထင္အရွားရွိေနတဲ့ အျဖစ္အ
ပ်က္ေတြထဲက ကိုလိုနီေခတ္မွာ ေနမ၀င္အင္ပါယာပိုင္ရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြကို သေရာ္တဲ့စာ မိမိ
အမ်ိဳးသားေတြရဲ့ ဇာတိမာန္ တက္ၾကြေစတဲ့ သီခ်င္းေတြကို ေရးခဲ့တဲ့သူေတြ ဆိုခဲ့ ကခဲ့တဲ့သူ
ေတြ ကိုေကာ အဂၤလိပ္အစိုးရမင္းမ်ားနဲ႔ အလိုေတာ္ရိေတြက ႀကိဳက္ပါ့မလား။ ႀကိဳက္ႀကိဳက္မ
ႀကိဳက္ႀကိဳက္ အနုပညာရွင္ေတြအေနနဲ႔ စဥ္းစားၾကည့္ေစခ်င္တာကေတာ့ ဒို႔ဗမာသီခ်င္း န
ဂါးနီသီခ်င္း မီးဒုတ္ သီခ်င္း အစရွိတဲ့ ကိုခ်စ္ေဖမသိတဲ့ သီခ်င္းေတြေရာဟာ ခုလြတ္လပ္ေရးရ
ၿပီး နွစ္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္အထိ မူလရည္ရြယ္ခ်က္ အမ်ိဳးဂုဏ္ဇာတိဂုဏ္ကို ထင္ဟပ္တက္ၾကြ
ေစနိုင္တုန္းပါ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႔ အစိုးရအလိုေတာ္က် ေပၚလစီသီခ်င္းေတြ ေဂ်ာ့ဘုရင္မင္းျမတ္ရဲ့ ဘုန္းေတာ္ဖြဲ႔သီခ်င္းေတြကေတာ့ ၾကားေတာင္မၾကားဖူးေတာ့ပါဘူး ဘယ္သူေတြေရးလို႔ ဘယ္
သူေတြဆိုခဲ့တယ္ဆိုတာလဲ မသိၾကေတာ့ပါဘူး။ တကယ္လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေခတ္မွာေကာ မ
ရွက္မေၾကာက္ေျပာရဲ ေရးရဲပါ့မလား ဆိုရဲပါ့မလား အဲ့ဒီတုန္းက ငါက ငါ့အေဖက ငါ့အဖိုးက အဲ့ဒီေပၚလစီသီခ်င္းေတြ ဘုန္းေတာ္ဘြဲ႔သီခ်င္းေတြေရးခဲ့သူ ဆိုခဲ့သူပါရယ္လို႔ ေၾကျငာရဲပါ့မ
လား။


အဲ့ဒီတုန္းကေတာ့ နယ္ခ်ဲ႔အစိုးရဆိုေပမဲ့ ခုစစ္အစိုးရေလာက္ဖိနွိပ္မႈ႔မရွိလို႔ သီဆိုခဲ့ၾကတာ ထင္
ရွားၿပီး တမ်ိဳးသားလံုးအသဲစြဲ ျဖစ္ခဲ့ရတာလို႔ေျပာရင္လဲ ေျပာပါ။ ကိုခ်စ္ေဖထင္တာေတာ့ စစ္အ
စိုးရရဲ့ ေပၚလစီကားကို မရိုက္မေနရဆိုရင္လဲ မရိုက္ဘူးကြာ ဘာျဖစ္ျဖစ္ဆိုတဲ့ သေဘာထားမ်ိဳး
မထားနိုင္တာေၾကာင့္၇ယ္ ဆိုလိုက္ေရးလိုက္လဲ ၿပီးတာပါပဲကြာ ကိုယ္ကနိုင္တာမွမဟုတ္
တာ နမ္းတေစ့နဲ႔ ဆီမျဖစ္ပါဘူး အမ်ားမိုးခါးေရေသာက္ ကိုယ္လဲေသာက္လိုက္ေပါ့ ကိုယ့္ဒုကၡ
မေပးရင္ ကိုယ့္မိသားစု ဒုကၡမေပးရင္ေတာ္ပီ ဆိုတဲ့သူေတြက အမ်ားစုျဖစ္ေနလို႔ထင္ပါတယ္ အဲ့ဒီသူေတြကို ဦးေဆာင္တာကေတာ့ တက္လာတဲ့အစိုးရ ဒို႔အစိုးရ တက္တက္ၾကြၾကြနဲ႔ကို
လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ အခြင့္အေရးေရွ႔တန္းတင္ အနုပညာသမားေတြက ဦးေဆာင္ပါ၀င္တာပါ။

ဒီေတာ့ကာ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က စစ္အစိုးရဆိုတာ မတရားတဲ့အစိုးရ နိုင္ထက္စီးနင္းအစိုးရ ျပည္သူလူထုႀကီးကို ဆင္းရဲတြင္းထဲ ဆြဲခ်တဲ့အစိုးရ ဘယ္သူေသေသ ငေရႊမာရင္ၿပီးေရာအစိုး
ရ ဒီအစိုးရကို နမ္းတေစ့နဲ႔ဆီမျဖစ္ေသာ္လဲ နမ္းဆိုတာ ဆီျဖစ္တတ္တဲ့အမ်ိဳး မတရာမႈ႔မမွ်တမႈ႔
ကို ငါ့အခြင့္အေရးဆံုးပါေစ ဆန္႔က်င္သြားမယ္ ဆိုတဲ့စိတ္ဓါတ္မ်ိဳး မထားနိုင္ရင္ေတာင္မွ မီး
ေလာင္ရာေလမပင့္ဘူး အဆိပ္ပင္ေရမေလာင္းဘူးဆိုတဲ့ သေဘာထားမ်ိဳးထားနိုင္ရင္ ေရွာင္လို႔
ရမယ္ထင္ပါတယ္။ ပါးပါးနပ္နပ္ေရွာင္တဲ့သူေတြလဲရွိတာပါပဲ။

ေနာက္ဆံုးကိုယ့္အနုပညာကို အနိုင္က်င့္ၿပီး မီဒီယာေတြကေနပိတ္ပင္ထားရင္ေတာင္ အျခား
ေသာ ရရာနည္းလမ္းေတြနဲ႔ ေဖၚထုတ္နိုင္တာပါပဲ ကိုဇာဂနာတို႔ ကိုေက်ာ္သူတို႔လို စစ္အစိုး
ႀကိဳက္ႀကိဳက္မႀကိဳက္ႀကိဳက္ ကိုယ္လုပ္နိုင္တဲ့ေဘာင္ထဲကေန ရသေလာက္ မိမိရပ္တည္ခ်က္
အတိုင္း လုပ္သြားရင္ေကာ မရဘူးလားဗ်ာ။

ၾသ ..ကိုခ်စ္ေဖတို႔က က်ည္ကြယ္မ်က္ကြယ္ကေနၿပီး အေ၀းကေနၿပီး လက္သီးလက္ေမာင္း
တန္းေနတယ္လဲ ထင္ခံရပါဦးမယ္ ကိုခ်စ္ေဖလဲ ျမန္မာ့အမ်ိဳးသား ျမန္မာနိုင္ငံသား မတရား
မႈ႔ကို နည္းနည္းမွ မႀကိဳက္သူမို႔ စစ္အစိုးရကို အားေပးကူညီသူေတြကိုလည္း မႀကိဳက္ပါ။ မ
ႀကိဳက္တဲ့အတြက္ ကိုယ့္နည္းနဲ႔ကိုယ္ ဆန္႔က်င္ပါတယ္ စစ္အစိုးရ ဘက္ေတာ္သားေတြလို႔ ယူဆရတဲ့ အနုပညာရွင္ေတြကို အားမေပးပါဘူး သူတို႔သီခ်င္းဘယ္ေလာက္ႀကိဳက္ႀကိဳက္ နား
မေထာင္ခ်င္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါကုိခ်စ္ေဖတို႔ ပရိတ္သတ္အခြင့္အေရးပါ။

ကိုခ်စ္ေဖတို႔ ငယ္ငယ္က အသည္းစြဲ တိုင္းရင္းသားအဆိုေတာ္တေယာက္ဆို ကိုခ်စ္ေဖ စိတ္
ထဲ မေတြ႔တာနဲ႔ သူ႔ သီခ်င္းေကာင္းေလးေတြေတာင္ နားမေထာင္ခ်င္ေတာ့ပါဘူး ဟိုတုန္းက
ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ႀကီးကို ေလးစားမိ သေဘာက်မိတဲ့သူပါ။ သူရပ္တည္ခ်က္ေျပာင္းသြားတာ
ကို ၾကည့္ၿပီးစိတ္ပ်က္သြားမိလို႔ပါ။ အဲ့ဒီနည္းနဲ႔ ဆန္႔က်င္ပါတယ္ ဒါပရိသတ္တေယာက္ရဲ့ အခြင့္
အေရးပါ ကိုယ္နဲ႔ မဆိုင္ဘူးရယ္လို႔ မခံယူပါဘူး။

ပုဂၢိဳလ္ေရး အညိဳးအေတး အာဃာတရယ္ေတာ့ မရွိပါဘူး သို႔ေသာ္လဲ သူ႔ကိုအားေပးမႈ႔ကို
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ စစ္အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ရမယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ စစ္အစိုးရရဲ့ ေပၚလစီကားေတြ
သီခ်င္းေတြကို ေၾကာက္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ အတင္းေခၚလို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ သီဆိုရတယ္ဆိုလဲ သီဆိုပါ။ သူ႔
အနုပညာကို အသံုးခ်ၿပီး စစ္အစိုးရအတြက္လုပ္ေပးတယ္ အေထာက္အကူျပဳတယ္ဆိုရင္ ကို
ခ်စ္ေဖတို႔ကလဲ သူ႔အနုပညာအားလံုးကို အားမေပးရုံပါပဲ အားေပးဖို႔ ေရွ႔ေဆာင္ေရွ႔ရြက္လုပ္သူ
ေတြကိုလဲ ဆန္႔က်င္ရုံပါပဲ။ ျပည္သူေတြဖက္က အၿမဲရပ္တည္ၿပီး အနုပညာဖန္တီးသူေတြကို
ေတာ့ အျမဲအားေပးရမွာေပါ့ဗ်ာ။( ဒီၾကားထဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးက သီခ်င္းေရးဆိုပဲ)

ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ ေနတိုးတို႔ မင္းေမာ္ကြန္းတို႔ ထြန္းထြန္းတို႔ ဆိုလဲပုဂၢိဳလ္ေရးအရ မုန္းတီးစ
ရာမရွိပါဘူး ၀ိုင္းစုခိုင္သိန္းတို႔ ရဲေလးတို႔ဆိုလဲ မုန္းတဲ့စိတ္မျဖစ္မိပါဘူး ဒါေပမဲ့လဲ သူတို႔ရဲ့ အနု
ပညာစြမ္းပကားနဲ႔ စစ္အစိုးရကို ေထာက္ပံ့ခ့ဲမႈ႔ကိုေတာ့ ဆန္႔က်င္ရမယ္လို႔ ေတြးမိေနတယ္ဗ်ာ။
လူသားခ်င္းအေနနဲ႔ေတာ့ နားလည္စာနာနိုင္ပါတယ္ သူတို႔ရဲ့ အခက္အခဲကို သို႔ေသာ္လဲ တနိုင္
တပိုင္ဆႏၵျပမႈပဲျဖစ္ျဖစ္ တေယာက္ထဲ ဆႏၵျပမႈပဲျဖစ္ျဖစ္ ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း အလိုမရွိေၾကာင္း
ေတာ့ မိမိတို႔ရဲ့ လြတ္လပ္မႈ႔ကို အသံုးခ်ၿပီး ဆန္႔က်င္ရမွာပါပဲ။(ဆန္႔သာ ဆန္႔က်င္ရတယ္ ၀ိုင္းစု
ခိုင္သိမ္း ေလးကိုေတာ့ အားအနာဆုံးပါပဲ) သူတို႔ကို ပုဂၢိဳလ္ေရးလံုး၀ မုန္းတီးမႈ႔မရွိပဲ
သူတို႔ရဲ့ အနုပညာအားလံုးကိုေတာ့ ျပန္ဆန္႔က်င္သင့္တယ္လို႔ ထင္ေနေတြးမိေနပါတယ္။

ကိုခ်စ္ေဖ စိတ္ႀကီးေနတာလဲ ျဖစ္ရင္ျဖစ္မွာေပါ့ဗ်ာ။

Read more...

က်ေနာ့္အေရာင္က အစိမ္းေရာင္ပါ ခင္ဗ်ားတို႔ကေကာ.

GREEN

You are a very calm and contemplative person. Others are drawn to your peaceful, nurturing nature.

Find out your color at QuizMeme.com!

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP