Tuesday, February 23, 2010

ကိုခ်စ္ေဖ တပ္ၾကပ္ႀကီး

ကိုခ်စ္ေဖ တပ္ၾကပ္ႀကီး

ကိုခ်စ္ေဖလည္း ျမန္မာႏူိင္ငံသား ေက်ာင္းသားဘ၀ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုႀကီးကို မွီလိုက္
ေတာ့ ဘယ္မပါပဲေနမလဲ ရပ္ကြက္ကေလးမီးေလာင္ေနတာ ငါတို႔အိမ္နဲ႔ေ၀းတာပဲဆိုၿပီး မီးၿငိမ္း
တဲ့သူေတြ မီးၿငိမ္းဖို႔ႀကိဳးစားသူေတြကို မကူပဲ ၾကားေနတယ္ေတာ့ ဘယ္လုပ္ႏူိင္ပါ့မလဲဗ်ာ။ အဲ့ဒီ
ေတာ့ပါတာေပါ့ ပါတယ္ဆိုလဲ ထံုးစံအတိုင္းပဲ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးထဲ ေရာက္ရင္
ေရာက္ မေရာက္ရင္ ေထာင္ထဲေရာက္ေပါ့ဗ်ာ ေခတ္မီသူတိုင္း ေထာင္က်ၾကသည္လို႔ေတာင္
အဲ့ဒီတုန္းက ျဖစ္ေနတာ။


အဲ့ဒီတုန္းက ကိုခ်စ္ေဖလဲ အမ်ားသူငါလို ေထာင္(၇)နွစ္က်သြားပါတယ္ အဲ့ဒီတုန္းကမို႔ေပါ့ အ
ေရးအခင္း အရွိန္ႀကီးကလဲရွိ နယ္စပ္က ကိုယ့္ေက်ာင္းသားေတြကလဲ တပ္မေတာ္ႀကီးဖြဲ႔လို႔ အ
ေမရိကန္ႏူိင္ငံကပဲ တိုက္ေလယဥ္ပ်ံေတြေပးမလို႔ သင္တန္းပဲတက္ေနၾကပီလိုလို။ ဆိုေတာ့ ကို
ခ်စ္ေဖတို႔လဲ သက္သာသေပါ့..ေစ်းခ်ိဴတာေပါ့ ခုလိုမ်ိဴး ႀကံဖြတ္ထဲမ၀င္မိလ႔ို ဖားလဲမဖားတတ္
တဲ့သူတို႔ျဖစ္ၿပီး ႏူိင္ငံေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းနဲ႔လဲ နီးစပ္သူျဖစ္လို႔ဆိုၿပီး အုန္းသီးတလံုး ပန္းသီး
နွစ္လံုး၀ယ္ၿပီးေစ်းကအျပန္ အျမင္ကပ္ပုဒ္မနဲ႔ လက္ပစ္ဗံုးနွစ္လံုး မိုင္းတလံုးလက္၀ယ္ေတြ႔ရွိလို႔
ေထာင္ အနွစ္နွစ္ဆယ္ခ်လိုက္တယ္ဆိုတဲ ့ပုဒ္မမ်ိဴးအတတ္မခံရလို႔သာေပါ့။

ဒါေပမဲ့လဲ မွီရာပုဒ္မနဲ႔(၅)ည ၁၇(၁)ပုဒ္မ နွစ္ခုနဲ႔ ေထာင္က်ပါတယ္ ေထာင္က်ေတာ့လဲက်ေပါ့
ျပန္လြတ္တဲ့တေန႔လဲ ဒီေခတ္ႀကီးထဲမွာ ဒီလိုပုဒ္မမ်ိဴးနဲ႔ေထာင္က်ခဲ့တယ္ဆိုတာ ဂုဏ္ယူစရာ
ေပါ့ဗ်ာ ဘာျဖစ္လဲ က်မ္းမာေရးေကာင္းေအာင္ေနမယ္ ဘ၀တူအက်ဥ္းသားေတြနဲ႔ ထပ္တူ
ကိုယ္ခ်င္းစာနာမႈနဲ႔ေနမယ္ သူတို႔ဘ၀အေၾကာင္းေတြ ေမးျမန္းေလ့လာမယ္ေပါ့ ဘာျဖစ္လို႔ဆို
ေတာ့ စာဖတ္ခြင့္မရဖတ္စရာစာအုပ္မရွိတဲ့အျပင္ တရား၀င္ထုတ္ေ၀ထားတဲ့စာအုပ္ တအုပ္
အုပ္မ်ား ခိုးဖတ္ေနတုန္းမိလို႔ကေတာ့ မူလကိုယ္က်လာတဲ့ ျပစ္မႈထက္အျပစ္ႀကီးတဲ့အမႈလို၀ိုင္း
ရိုက္ၿပီး တိုက္ပိတ္ခံရဦးမွာ စာဖတ္ရႈ႔ခြင့္မရွိ စာအုပ္စာတန္းဆိုတာ အက်ဥ္းသားမ်ားဖတ္လို႔အ
သိပညာတိုးသြားရင္ ေနာင္ျပစ္မႈမက်ဴးလြန္ေတာ့ဘူး မခိုးေတာ့ဘူး မတိုက္ေတာ့ဘူးဆိုရင္
ေထာင္က်မဲ့သူေတြမရွိေတာ့ သူတို႔ေထာင္၀န္ထမ္းေတြ အလုပ္ျပဳတ္သြားႏုူိင္တယ္လို႔ရယ္မ်ား ေတြးမိလိ႔ုလားေတာ့မသိပါဘူးဗ်ာ။ စာဖတ္ခြင့္မရဘူးေပါ့။

ကိုခ်စ္ေဖကေတာ့ မတရားအသင္း ၁၇(၁) ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ဆက္သြယ္ျခင္း
ဆက္ေၾကးေကာက္ခံျခင္း အစည္းအေ၀းတက္ျခင္း လူသစ္စုေဆာင္းေပးျခင္းေတြ ျပဳလုပ္
ေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္အထားခိုင္လံုသျဖင့္ (တကယ္ကေတာ့ ဘာသက္ေသမွမရွိ) အ
လုပ္ၾကမ္းနွင့္ ေထာင္ဒါဏ္(၂)နွစ္ခ်မွတ္လိုက္သည္ (တကယ္က တရားသူႀကီးကဖတ္ျပတာ စာအိပ္ပိတ္ၿပီးသားလာတာ-ဒါကိုခင္ညြန္႔တို႔ ဥာဏ္ေပါ့) ဆိုတဲ့ပုဒ္မ ပါလို႔တဲ့ ႏူိင္ငံေရးသမားပုဒ္
မ(၅)ညသမားႀကီးမ်ားနွင့္ ေရာေႏွာမထားရဆိုပဲ။ ေရာထားရင္ ကိုခ်စ္ေဖတို႔လို သူပုန္ေက်ာရိုး
သမားေတြကို (၅)ည ႏုူိင္ငံေရးသမားႀကီးမ်ားက ႏူိင္ငံေရးအေတြးအေခၚေတြ တပ္ဆင္ေပး
လိုက္မွာစိုးသတဲ့ ကိုခ်စ္ေဖတို႔လိုသူေတြကလဲ ႏူိင္ငံေရးသမားႀကီးမ်ားကို ေတာ္လွန္ေရး လက္
နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ အဆက္အသြယ္လုပ္ေပးလိုက္မွာ စိုးလို႔ဆိုပဲဗ်။

ဒီေတာ့ကိုခ်စ္ေဖက မ်က္နွာငယ္ပါတယ္ဗ်ာ ရိုးရိုးရာဇ၀တ္အက်ဥ္းသားမ်ားနဲ႔ ဒိုးတူေဘာင္ဖက္
စားအတူ အိပ္အတူ ေရခ်ိဴးအတူ ထမင္းဆြဲအတူ တန္းစီအတူ ပံုစံထိုင္ ပံုစံရပ္ ပံုစံသြား အလုပ္
လုပ္္အတူျဖစ္သြားတာေပါ့ဗ်ာ ျဖစ္လဲျဖစ္ေပါ့ ဒါဒို႔ျပည္ပဲ ဒ႔ိုႏူိင္ငံသားေတြပဲ စစ္အာဏာရွင္ေခတ္
ႀကီးရဲ့ လြဲမွားမႈေတြ မတရားမႈေတြေၾကာင့္ ဓါးစာခံျဖစ္လာၾကရသူေတြ ငါတို႔နဲ႔ ဘ၀တူေတြ ရဲ
ေဘာ္ရဲဖက္ေတြြလို႔ပဲ သေဘာထားပါတယ္။ ေထာင္အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ေပါင္းၿပီး တန္းစီးလဲမ
လုပ္ပါဘူး ဘုတ္ကိုင္လဲမလုပ္ပါဘူး။ ခ်င္းခြာခၽြတ္ ရိုက္စားလဲမလုပ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကိုခ်စ္ေဖလဲ
သူငယ္ခ်င္းေတြ ေျမွာက္ေပးတာနဲ႔ ဗိုလ္ႀကီးျဖစ္တဲ့အခါျဖစ္ တပ္ၾကပ္ႀကီးျဖစ္တဲ့အခါျဖစ္ ျဖစ္
ရျပန္တယ္။

တကယ္ေတာ့ ကိုခ်စ္ေဖတို႔က အဲ့ဒီတုန္းက အသက္နွစ္ဆယ္ေက်ာ္လူငယ္ေတြ တိုင္းျပည္အ
တြက္ဆို “မခင္တြယ္ မၾကင္တယ္ ခ်စ္သူစြန္႔လို႔ရယ္ တိုက္ပြဲကိုပင္ေတြ႔ေအာင္ရွာေတာ့မယ္”
စိတ္ဓါတ္မ်ိဴးေတြ (စြန္႔စရာ ရည္းစားလဲမရွိပါဘူး.) ငါတို႔မွ ၀င္မလုပ္ရင္ ဒီမိုကေရစီေတာ့ရ
ေတာ့မယ္မဟုတ္ဘူးလို႔ ထင္ထားေနခ်ိန္မ်ိဴး ဖတ္စရာစာအုပ္ကလဲ မရွိေတာ့ သတင္းအဆက္
အသြယ္ကလဲ မရွိ ေထာင္၀င္စာျပန္လာတဲ့သူေတြကိုေမးေမးၾကည့္ရ ထမင္းဟင္းထုတ္လာတဲ့
သတင္းစာ ဆီစြန္းေလး အေပေလးက သတင္းကို မွားမွားမွန္မွန္ဖတ္ရ(နာေရးသာေရးသတင္း
ကေတာ့ မွန္မွာပဲေလ) အေျခအေန ဒီေတာ့ ေထာင္က်လာတဲ့ ေထာင္က်သစ္ေတြ အခ်ဴပ္သစ္
ေတြကိုပဲ သတင္းေမးရတာေပါ့ အျပင္ေလာကမွာ ဘာေတြထူးလဲ ဘာေတြျဖစ္ေနလဲ ဘာေတြ
ျဖစ္လာႏူိင္လဲ ဆိုတာမ်ိဴးေပါ့။

ဒီေတာ့ကာ က်ေနာ္က ေနရင္းနဲ႔ စစ္တပ္က ဗိုလ္ႀကီး တခါတေလတပ္ၾကပ္ႀကီး ျဖစ္လာေရာ
စစ္တပ္က ဖမ္းပို႔တဲ့ စစ္ေျပးေတြဆို ရဲေဘာ္ေတြမ်ားတယ္ေလ သူတို႔ကို ျမန္မာတပ္မေတာ္
ႀကီးကေန ဘာျဖစ္လို႔ထြက္ေျပးရတာလဲ ဘာလဲ မေျပးရင္မရဘူးလား ဆိုတာမ်ိဴးကို သိခ်င္ေမး
ခ်င္ၾကတာေပါ့။ ညေန ၅နာရီ ၆နာရီ လူစစ္ အေဆာင္တံခါးပိတ္ၿပီး တဲ့အခ်ိန္ကေန ည ၉ နာ
ရီအထိက အက်ဥ္းသားေတြရဲ့ အေပ်ာ္ဆံုးအခ်ိန္ နားခ်ိန္ စကားေျပာခ်ိန္ သီခ်င္းဆိုခ်ိန္ ကိုယ္
ပိုင္အခ်ိန္ေပါ့ အဲ့ဒိအခ်ိန္မွာ သတင္းလဲရ အေပ်ာ္သေဘာလဲျဖစ္ က်ေနာ့္သူငယ္ခ်င္းေတြက
က်ေနာ္ဆီကို တပ္ေျပးမႈနဲ႔ ေထာင္က်လာတဲ့ တပ္သား အၾကပ္ ရဲေဘာ္ေတြကို ကိုခ်စ္ေဖဆီကို
ေခၚေခၚလာပါတယ္ သူတို႔က စစ္သက္နဲ႔ အေျခအေနကိုေမးၿပီးမွ က်ေနာ့္ဆီကိုေခၚလာတာပါ။

တပ္သားခပ္ငယ္ငယ္နဲ႔ေတြ႔တဲ့အခါ က်ေနာ့္သူငယ္ခ်င္းေတြက ကိုခ်စ္ေဖကို “ ဗိုလ္ႀကီး..ဒါ ခလရ (…..) ျမန္ေအာင္က ရဲေဘာ္……ဘယ္သူပါ။ ဒါမွမဟုတ္ ဆရာႀကီး..ဒါ..ခမရ(…….)
ဘယ္ေလာက္က ဒုတပ္ၾကပ္ ဘယ္သူပါေပါ့..” ကိုိခ်စ္ေဖက သူတို႔ေပးတဲ့ ရာထူးအတိုင္းဆက္
ဟန္ေဆာင္ရတယ္ တပ္ၾကပ္ႀကီးေလာက္ တပ္ၾကပ္ေလာက္ကို မွားေခၚလာမိရင္ေတာ့ သိပ္
ဟန္ေဆာင္လို႔မရဘူးေလ ဒါေပမဲ့လဲ ခပ္တည္တည္နဲ႔ေတာ့ ဆက္ေျပာရတာပဲ ဒါေပမဲ့လဲ တပ္
ရင္းကလြဲေနေတာ့ယံုတယ္ ကိုခ်စ္ေဖကလဲ အရင္ထဲက ရႈတင္းတင္း မာေရေၾကာေရနဲ႔ ဆံပင္
ကလဲ တိုတိုပဲထားတတ္ေတာ့ ယံုတာေပါ့ဗ်ာ သေဘၤာဆိပ္ေတြ ကားဂိတ္ေတြမွာဆို စိတ္တိုမွ
တိုပဲ ကိုယ့္ကို ျမန္မာတပ္မေတာ္သား တပ္ၾကပ္ႀကီးေတြနဲ႔ လာလာမွားၾကတာ ကိုခ်စ္ေဖ ဥပဓိ
ရုပ္ကလဲ စစ္တပ္က တပ္ၾကပ္ႀကီးတေယာက္နဲ႔တူတယ္ဆိုေတာ့ မွန္းၾကည့္ၾကေပါ့ေနာ..။ သူ
တို႔ကို အင္တာဗ်ဴးခ်င္ေတာ့ၾကားဖူးနား၀နဲ႔ မွန္းတုတ္ရတာေပါ့ဗ်ာ လူသစ္ေတြဆိုေတာ့လဲ ေၾကာက္ၾကတယ္မဟုတ္လား ေနာက္ကိုယ္ဘာေကာင္ဆိုတာလဲ မသိေသးေတာ့ ဖိန္႔လို႔ရ
တယ္ေလ။

ရဲေဘာ္ေလးေတြဆို ကိုယ္က “ ကဲ..ေျပာပါဦးကြာ..ဘာျဖစ္လို႔ မင္းတို႔က ဒို႔တပ္မေတာ္က ထြက္ေျပးရတာလဲ” လို႔ေမးရင္ သူက “ဗိုလ္ႀကီးရယ္က်ေနာ္တို႔လဲ အစထဲက တပ္ထဲလိုက္ခ်င္
လို႔မဟုတ္ပါဘူး ရြာကိုခြင့္ျပန္လာတဲ့ေကာင္က ေကာင္းတယ္ဆိုလို႔ ၀င္မိတာပါ ေနာက္ေတာ့
ဗိုလ္ႀကီးတို႔သိတဲ့အတိုင္း ျပန္ထြက္လို႔လဲမရေတာ့ ထြက္ေျပးၿပီးေထာင္က်ခံလိုက္တာပါ ဗိုလ္
ႀကီးရယ္” တဲ့ ကိုယ္က ဒါဆိုသိၿပီ သူဘယ္တပ္ကလဲ ကိုယ္က ဘယ္တပ္ ကိုယ့္ကိုယ္ပိုင္နံပါတ္
က ဘယ္ေလာက္ အပါတ္စဥ္ဘယ္ေလာက္က ဆင္းလာတာ မင္းတို႔တပ္က ဗိုလ္ႀကီးဘယ္သူ
(အမွန္ေရွ႔ကေမးၿပီးသား အေသမွတ္ထားရတာ) နဲ႔ငါနဲ႔ အပါတ္စဥ္တခုထဲ အရမ္းခင္တာ ဒါဆို
သူကေျပာၿပီ “(ဟာ…ဟုတ္လားဗိုလ္ႀကီး ခုဗိုလ္ႀကီးဘယ္သူက ဘယ္ကိုေျပာင္းသြားၿပီး က်
ေနာ္႔တို႔ တပ္ခြဲမႈးဗိုလ္ႀကီးက ဘယ္သူေလ” ဆို ကိုယ္က “ေအာ.ဟုတ္လား ဒီလူနဲ႔က ကိုယ္က
အပါတ္စဥ္တပါတ္ေစာမယ္ သူက ဂ်ဴနီယာ” ေလဆို တပ္ထဲက သိခ်င္တာေတြ ေမးလို႔ရၿပီ။

ကိုယ္က ေရွ႔ကေန “ ဒို႔တပ္မေတာ္ႀကီးလဲ အရင္လိုမဟုတ္ေတာ့ပါဘူးကြာ ရဲေဘာ္ရဲဖက္စိတ္
ရယ္ မရွိၾကေတာ့ဘူး အထက္ဖားေအာက္ဖိပဲ ဖားနိုင္မွ ရာထူးတက္တာ ငါတို႔ကလဲ ဖားတာဆို
သိပ္အျမင္ကပ္တာ” ဆိုသူက ေတာ္ေတာ္ေျပာရဲသြားၿပီ “ ဟာ..ဟုတ္တယ္ဗိုလ္ႀကီး ဘယ္လို
ျဖစ္ေနတာဆိုၿပီး ေျပာေတာ့တာပဲ ကိုခ်စ္ေဖတို႔ အရပ္သားေတြက သိခ်င္လို႔ေအာက္က်ခံေမး
ရင္မေျပာခ်င္ၾကဘူးဗ် ေနာက္ တိုက္ပြဲအေၾကာင္းေတြေမးရင္ ပိုဆိုးေသး အပိုေတြပါထည့္ေျပာ
ေတာ့တာေလ။ ဒီေတာ့ ကိုခ်စ္ေဖတို႔လဲ အႀကံအဖန္လုပ္ၿပီးေမးရတာေပါ့ဗ်ာ။ နယ္စပ္မွာ
ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ တိုက္တုန္းက ကိုယ္က ဘယ္လိုခံခဲ့လို႔ ေျပးခဲ့ရတာဆိုရင္ သူကလဲ အား
ၾကမခံ ဘယ္တုန္းက ဘယ္လိုခံရတဲ့အေၾကာင္းေတြကိုေျပာပါေလေရာ။


တပ္ကေျပးတယ္ဆိုမွေတာ့ မႀကိဳက္လို႔ေပါ့ တပ္မေကာင္းေၾကာင္းကို နည္းနည္းေျပာတယ္ဆို
ထဲက သူကေျပာရဲသြားၿပီ က်ေနာ္တို႔ ရဲေဘာ္ေတြဘ၀က ဘယ္လို အရာရွိေတာင္မွ တပ္ေရး
ဗိုလ္ႀကီးက ဘယ္လို သက္သာကိုင္တဲ့ တပ္ၾကပ္ႀကီးက ဘယ္လို ေရွ႔တန္းမလိုက္ခ်င္ရင္ လိုင္း
ေၾကးက ဘယ္ပံု ေျပာၿပီ ကိုယ္ကလဲ ကိုယ္သိခ်င္တာေတြ ေမးလို႔ရၿပီ “မင္းတို႔တပ္က ခုကရင္
ျပည္နယ္ကို ျပန္ထိုးေနတာလား” ဆို “မဟုတ္ဘူးေလဗိုလ္ႀကီး ကခ်င္မွာပဲ” ဆို ကိုယ္ကမွတ္
ထားေပါ့ စိတ္ထဲက အလြတ္က်က္ထားေပါ့ ေနာက္ျပန္ရႊီးေပါ့။

ကိုခ်စ္ေဖက ကိုယ္ခ်စ္ေဖတို႔နဲ႔ ရြယ္တူ တပ္ၾကပ္ႀကီးတေယာက္ရ့ဲ ကိုယ္ပိုင္နံပါတ္ကို အလြတ္
က်က္ထားေသးတယ္ ကိုယ့္ကိုစစ္ေၾကာေရးလုပ္တုန္းက ဗိုလ္ႀကီးရဲ့ကိုယ္ပိုင္နံပါတ္နဲ႔ အပါတ္
စဥ္ကိုလဲ သိထားေသးေတာ့ မယုံသကၤာျဖစ္ေနရင္ ကိုယ္အလြတ္က်က္ထားတဲ့ ကိုယ္ပိုင္နံ
ပါတ္ကို ေဒါက္ေဒါက္ေဒါက္နဲ႔ ရြတ္ျပလိုက္ရင္ တအားကိုယံုသြားေတာ့တာပဲဗ် ကိုယ္စုထားတဲ့
ေရွ႔က အင္တာဗ်ဴးထားတဲ့ အေၾကာင္းေတြ အျဖစ္ေတြကလဲ အေထာက္အကူျပဳသေပါ့ဗ်ာ။

ကိုခ်စ္ေဖက မဆလေခတ္ကေန ခုအခ်ိန္ထိ ေသနတ္ဆို ေလေသနတ္က လြဲလို႔ ဘာေသနတ္
မွ မပစ္ဘူးပါဘူးဗ်ာ ေသနတ္ေျပာင္းႀကီး ကိုယ့္ဖက္လွည့္လာရင္ေတာင္ မေတာ္တဆေပါက္
သြားရင္ ဆိုတာမ်ိဴးေတြးမိေနတာ။ သူတို႔နဲ႔ေတြ႔ေတာ့မွလဲ ကိုခ်စ္ေဖလဲ ေနရင္းထိုင္ရင္းရာထူး
ေတြတိုးေတာ့တာပဲဗ်ာ.အဲ့ဒီတုန္းက ၁၉၈၉-၉၄ ကာလဆိုေတာ့ ခုခ်ိန္ဆို ကို္ခ်စ္ေဖလဲ စစ္
သက္ေတြေတာ္ေတာ္ရေနၿပီ။ ကိုခ်စ္ေဖ အင္တာဗ်ဴးခဲ့တဲ့ ရဲေဘာ္ေလးေတြ အၾကပ္ေတြက
ေတာ့တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြရဲ့ သေဘာထားအမွန္ကို ေသေသခ်ာခ်ာသိသြားၾက
တယ္ဗ်။ ရဲဘက္စခန္းေတြမွာ မေသခဲ့ရင္ေတာ့ အိမ္ေတာ့ျပန္ေရာက္ၾကမယ္ ထင္ရတာပဲဗ်ာ။

တကယ္ေတာ့ ကိုခ်စ္ေဖလဲ အျပစ္မရွိ သူတို႔လဲ မရွိ ေခတ္ႀကီးကကို ေသြးဆိုးေနတာ မူးယစ္
ရမ္းကားေနတာ ေသနတ္ေထာင္ေဖါက္ မိုက္ေၾကးခြဲေနတာ လူတစုက လူအမ်ားႀကီးကို ဗိုလ္
(ခ်ဴပ္)ၾကေနတာ လူအမ်ားႀကီးဆင္းရဲတြင္းနက္ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ပူပန္ေနရခ်ိန္မွာ ဗိုလ္
ၾကေနတဲ့ လူတစုကစိတ္ထင္တိုင္း သံုးျဖဳံးေနႏူိင္တာ။ အဲ့ဒီအေျခအေနႀကီးမွာ ကိုယ္က ဗိုလ္
ၾကအနိုင္က်င့္သူေတြဘက္ ေနမလား ဗိုလ္ၾကအနိုင္က်င့္ခံရတဲ့သူေတြဘက္ကေနမလား စဥ္း
စားဖို႔ေတာ့လိုမယ္ထင္ပါတယ္ မစဥ္းစားၾကေသးရင္လဲေနပါ ရပ္ကြက္ေလး ရြာေလးကေတာ့
မီးေတာ္ေတာ္ေလာင္ေနပါၿပီး ကိုယ့္အိမ္ေလးမီးမေလာင္ေသးဘူး ေတာ့မထင္ပါနဲ႔ မီးကေလာင္
လာေတာ့မွာပါ ဟိုလူႀကီး ကိုခင္ညြန္႔တို႔ အသိုင္းအ၀ိုင္းေတာင္ မီးေလာင္သြားေသးတာပဲ မ
ဟုတ္လား။

11 comments:

ေရႊရတုမွတ္တမ္း February 23, 2010 at 8:08 PM  

ဗိုလ္ၾကီးကိုအေလးျပဳသြားတယ္ဗ်ိဳ႕...
ဥပဓိရုပ္က တိုက္ၾကက္ၾကီး..အဲေလ..တပ္ၾကပ္ၾကီး..ထက္သာတယ္

Nge Naing February 23, 2010 at 8:23 PM  

ကၽြန္မက ကိုခ်စ္ေဖတေယာက္ စစ္တပ္ထဲ၀င္ဖူးတာလား ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း ေထာင္သားအခ်င္းခ်င္း အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့တဲ့အဖြဲ႔မွာ စစ္တပ္က ဖြဲ႔စည္းပံုအတိုင္း ေပးထားလားလို႔ စဥ္းစားေနတယ္။

ကလူသစ္ February 24, 2010 at 5:35 AM  

(၂၀၁၀ ဆိုေတာ႔ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေလာက္ ပစ္ေခၚထားမွ ျဖစ္မယ္ထင္တယ္) ဟုတ္ကဲ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ...ရွင္႔မွာလဲ အေၾကြးေတြနဲ႔ က်မမွာလဲ ခေလးေတြနဲ႔ ျဖစ္ေနလို႔၊ ((((( မီးေလာင္ေနတယ္))))))))))) ((((((( မီးေလာင္ေနတယ္))))))))) ေလာက္ပဲ ေအာ္ႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းပို႔ပါတယ္။

KZေက February 24, 2010 at 7:30 AM  

ဖတ္ေနပါတယ္ခင္ဗ်ား

ဂ်ဴနို February 24, 2010 at 11:15 AM  

ဟုတ္တယ္ ကိုခ်စ္ေဖေရ ကိုယ့္အိမ္ေတာ့ လြတ္ေသးတယ္ ကိုယ့္ရပ္ကြက္ေတာ့ လြတ္ေသးတယ္ ေတြးၿပီး ေအးေဆးေနလို႔ကေတာ့ အကုန္ျပာက်မွာပဲ။ ခုေတာင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြ ေလာင္ကုန္ၿပီ။

ေထာင္ အေတြ႔ အႀကံဳေတြ ေရးပါအုန္း။


မအယ္

kiki February 25, 2010 at 3:53 AM  

...(နာေရးသာေရးသတင္း ကေတာ့ မွန္မွာပဲေလ) ..

ခု နာေရး သတင္းေတြေတာင္ မွန္တာ မထဲ့ နုိင္ၾကေတာ့ဘူး တပ္ၾကပ္ၾကီး ခ်စ္ေဖ ေရ...

ေရွ ့တန္းမွာ က်(ဆံုး) သူ ေတြ နာေရးထဲ ပါတာ ေတြ ့ဖူးလို ့လား .. . ဘယ္ေန ့ဘယ္အခ်ိန္က ဘာေၾကာင့္ ေသတယ္.. ဘယ္မွ သျဂိဳလ္မယ္ ဆိုတာ ေတြ .. ေတြ ့ ဖူး ေပါင္ ေတာ္ ...

တျပည္လံုး .(လွ်ပ္စစ္)မီးမရတဲ့ အရပ္ေတြမွာ အားလံုး မီးေလာင္ေနၾက ပါေရာလား... တို ့မီး ရွဳိ ့မီး ပိုဆိုးေသးတယ္ေနာ္ ..
ေထာင္ဘယ္ေတာ့ က်အံုးမလည္း.ကိုခ်စ္ေဖၾကီး ေရ .. အိမ္ေထာင္ ေျပာတာပါ .. း))

ေတာင္ေပၚသား February 25, 2010 at 8:01 PM  

ဖြားကီ ေျပာတာ မွန္၏ ကုိခ်စ္ေဖ ေထာင္က်ေတာ့မယ္ အိမ္ေထာင္ အဟီးးးး

ရုပ္တည္ၾကီးနဲ႕ မုန္႕တီစားဖူးခဲ့တယ္ေပါ့ ဗဟုသုတ ရပါတယ္ အဲ့လုိ အေတြ႕အၾကဳံေတြ ေမွ်ာ္ေနမယ္


ေလးစားလ်က္
ေတာင္ေပၚသား

ကိုလူေထြး February 26, 2010 at 10:43 AM  

“လုထြင္းမွ ခ်က္ေဖြ.. လုထြင္းမွ ခ်က္ေဖြ အသံ ၅ ၾကားလား.. ၾကားရင္ အေၾကာင္းျပန္ ဒါပဲ”

တခါတေလ စဥ္းစားမိတယ္... တပ္ထဲဝင္ အပစ္က်င့္ျပီး တပ္ခ်ဳပ္ၾကီးဆီ ဦးတည္ရ ေကာင္းမလားလို႕...

းဝ)

Unknown February 26, 2010 at 10:58 AM  

အစ္ကိုခ်စ္ေဖ တပ္ၾကပ္ႀကီး
အလြန္စိတ္ဝင္စားစရာေတြပါ
စကားမစပ္
အစ္ကိုတိုးႀကီးတစ္ေယာက္ ဘယ္ေပ်ာက္ ??????
အိမ္ေထာင္က်သြားတာလား???????

လိုင္ February 26, 2010 at 2:09 PM  

ထူးဆန္းတဲ့အေတြ႔အႀကံဳေတြပါပဲ
မွတ္သားသြားပါတယ္

khun May 22, 2010 at 9:15 AM  

ဗုိလ္ျကီးက ေက်ာင္းေတာ္ျကီးအေျကာင္းေရးသြား ေတာ့ က်ေနာ္လည္းအလြမ္းသင့္သြားတယ္ဗ်ာ က်ေနာ္ ကေတာ့2000-2005ေက်ာ္ထိေနလိုက္ရတယ္။ 13/1 17/1 နဲ့ပါ.ေရာက္ျပီးမျကာဘူးအိုင္စီအာစီ အဖြဲ့ေတြနဲ့ ျကံုလိုက္တယ္ ေထာင့္ပံေျကး တီပြီ သတင္းစာ စာအုပ္ ေတြ ေတာ့ဖတ္လို့ရတဲ့အခ်ိန္ခါဆိုေတာ့ ဗိုလ္ျကီးတို့ ေလာက္ေတာ့မဆိုးဘူးေပါ့ဗ်ာ..အဲဒီကဆံုခဲ့တဲ့လူေတြကို ေတာ့ခုထိေမ့မရနိုင္ပါဘူးဗ်ာ.ဘ၀တူသားေတြကိုသတိယ ေနလ်ွက္ပါ..

က်ေနာ့္အေရာင္က အစိမ္းေရာင္ပါ ခင္ဗ်ားတို႔ကေကာ.

GREEN

You are a very calm and contemplative person. Others are drawn to your peaceful, nurturing nature.

Find out your color at QuizMeme.com!

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP