Tuesday, November 17, 2009

နွစ္သက္ျခင္းအေၾကာင္းမ်ား
နွစ္သက္ျခင္းအေၾကာင္းမ်ား

နွစ္သက္ျခင္းအေၾကာင္းကို က်ေနာ္ ေတြးၾကည့္ပါသည္ နွစ္သက္ျခင္းက နွစ္သက္ျခင္း အ
ေၾကာင္း မေတြးပဲ က်ေနာ္က နွစ္သက္ျခင္း အေၾကာင္း အရာကို ၀င္ေတြးတာ က်ဴးေက်ာ္မႈ
တခု မဟုတ္ေၾကာင္း က်ေနာ္ရွင္းပါ ရေစ။

က်ေနာ္က နွစ္သက္ျခင္းအေၾကာင္းကို ေျပာရာမွာ မနွစ္သက္မွာ စိုးလို႔ က်ေနာ္ရွင္းျပေနျခင္း
လည္း ျဖစ္နိုင္ပါသည္။

သိပ္ေတာ့မေရရာပါ။ ထိုမေရရာမႈေတြပဲ ေရရာေနခဲ့တယ္ဆိုတာေတာ့ ဆီသည္မ လက္သုတ္
လို လူတကာလည္း ေျပာခဲ့ၿပီးၿပီ ဆိုတာ ခင္ဗ်ားလည္းသိတဲ့အတိုင္းပါပဲ။

တခါတေလမွာ နွစ္သက္ျခင္းအေၾကာင္းကို ေတြးရတာ တကယ္ပဲ နွစ္သက္ဖို႔ရွိပါသည္။

နွစ္သက္ျခင္းက အကန္႔အသတ္မဲ့လြန္းၿပီး စည္းကမ္းလည္း မရွိပါ။ လူႀကီးလူေကာင္းေယာင္
ေဆာင္မႈနဲ႔ သနားၾကင္နာျခင္းေတြကိုလည္း ေဖၚေဖၚျပတတ္ ေသးသည္။

ထိုအရာေတြကို တကယ္ဟု ခင္ဗ်ားခံစားမိပါသလား ခင္ဗ်ားခံစားမိျခင္း မမိျခင္းထက္ အမွန္
တကယ္ေတာ့ ရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ခံစားမိျခင္းသည္ မမွားယြင္းေၾကာင္း ဒီေန႔မနက္ခင္းမွာ က်
ေနာ္သက္ေသျပခ်င္ ေနပါသည္။

ေကာင္မေလးတေယာက္သည္ ေရေနွာက္က်ိေနေသာ ေရကန္တခုေဘး၌ ထိုင္၍ ရႈိက္ႀကီး တ
ငင္ငိုေနသည္ကို က်ေနာ္ၾကည့္ေနသည္မွာ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ၾကာသြားခဲ့ၿပီဆိုတာေတာ့ က်
ေနာ္မသိပါ။ က်ေနာ္မွာ နာရီမရွိေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏူိင္ပါသည္။

ထိုေကာင္မေလး၏ ပံုသဏၭာန္ကို အမ်ိဴးမ်ိဴး ေတြးေတာ ၾကည့္ႏူိင္ပါသည္။

ထိုေကာင္မေလးသည္ အသားျဖဴျဖဴ နက္ေမွာင္ေသာ ဆံပင္ရွည္မ်ားကို စုစည္းထားၿပီး ရွည္
လ်ား သြယ္ေျပာင္းေသာ လက္ေခ်ာင္းကေလးမ်ားရဲ့ပိုင္ရွင္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္
အသားညိဳညိဳ ဆံပင္မတိုမရွည္နွင့္ ပိန္ပိန္ ရြက္ၾကမ္းေရႀကိဳ ရုပ္ရည္ရွိေသာ ေကာင္မေလးလဲ
ျဖစ္ႏူိင္ပါသည္။

ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ထိုေကာင္မေလးသည္ ခပ္ႏြမ္းႏြမ္း ဂ်င္းေဘာင္းဘီအေဟာင္းေလး တထည္
ကို ၀တ္ဆင္ထားပါသည္။ ထိုသို႔၀တ္ဆင္မႈမ်ား၌ ဂဏန္းသခ်ၤာသေဘာမ်ား ပါ၀င္ေနသည္ကို
ေတာ့ ထိုေကာင္းမေလးပဲ ပိုသိပါလိမ့္မည္။

ထိုေဘာင္းဘီေလးသည္ ဂ်င္းေဘာင္းဘီ ျဖစ္ေနခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေဟာင္းႏြမ္းသြားေသာ္လည္း
ထိုေကာင္မေလးအတြက္ သိကၡာမက်ပါ။ သို႔ေသာ္ သူမ ထိုဂ်င္းေဘာင္းဘီေလးကို နွစ္သက္ခဲ့
ရျခင္းကိုက သူမကို သူမ ေနာက္ေျပာင္ က်ီစယ္စရာ ျဖစ္ေနခဲ့ပါသည္။ သူမသည္ ဂ်င္းေဘာင္း
ဘီကို ဘယ္တုန္းကမွ မနွစ္သက္ခဲ့ပါ။

က်ေနာ္ ထိုေကာင္မေလးကို ဆက္မၾကည့္ခ်င္ေတာ့ ၾကည့္ဖို႔ရန္ အားအင္မရွိေသာ ေၾကာင့္
လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေကာင္မေလးသည္ အခ်ိန္မည္မွ်ၾကာေအာင္ ဆက္လက္ ငိုေႂကြးေနဦး
မည္ ဆိုတာကို ေတာ့မသိပါ။

က်ေနာ္အရက္ကို မနွစ္သက္ပါ နွစ္သက္စရာလည္းမလိုပါ သို႔ေသာ္ အရက္သည္ မေကာင္း
ဆိုးရြား မိစၦာဒိဌိတေကာင္လည္း က်ေနာ့္အတြက္ မဟုတ္ပါ က်ေနာ္သည္ အရက္ျဖတ္ ေဆးရုံ
ႀကီးမွ ပံုမွန္ခြက္ပုန္းေသာက္ေလ့ ေသာက္ထ ရွိ၍ အရက္ဆိုတာ ေသာက္တတ္လွ်င္ေဆး မ
ေသာက္တတ္လွ်င္ေဘး ဟုလည္း ကိုယ့္ကိုကိုယ္ကာကြယ္ရင္း အျခားေသာ အရက္သမားမ်ား
ကို ဆံုးမတတ္သူ ဆရာ၀န္လည္း မဟုတ္ပါ။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဆံုးမျခင္းကို က်ေနာ္ မနွစ္သက္၍ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ က်ေနာ့္ကို
ဆံုးမသူမ်ားကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ သူတို႔မွာအေၾကာင္း အမ်ိဴးမ်ိဴးရွိႏူိင္ပါသည္။ သူတို႔
ဆိုဆံုးမလွ်င္ သူတို႔ မနွစ္သက္ေသာ အရာမ်ားကို က်ေနာ္လုပ္ျခင္းမွ ရပ္တန္႔သြားမည္ဟု ထင္
ေသာေၾကာင့္ ဆံုးမျခင္းျဖစ္သလို ဆံုးမရန္ ၀တၱရားတခုအေနျဖင့္ ဆံုးမခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္ပါလိမ့္
မည္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္္ ထိုဆံုးမသူမ်ား၏ ဆံုးမမႈ အားလံုးကို က်ေနာ္ မနွစ္သက္ေသာ္လည္း က်
ေနာ္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ထိုေက်းဇူးတင္ျခင္းမွာလည္း က်ေနာ္က မနွစ္သက္ခဲ့ေသာ္လည္း နွစ္သက္မႈ တခုအျဖစ္ လက္
ခံခဲ့ ရျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်ေနာ္ မနွစ္သက္ခဲ့ေသာ အရက္ကို နွစ္
သက္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္၍ လည္းမေသာက္ပါ။ က်ေနာ္ နွစ္သက္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္၍ ေသာက္
ေသာ အခါ၌ ဆံုးမခဲ့သူမ်ားကိုလည္း က်ေနာ္မနွစ္သက္ပါ။

အခ်ိဴ႔ေသာညမ်ား၌ အရက္ကို က်ေနာ္နွစ္ျခိဳက္ပါသည္။ ရာသီဥတုေကာင္းမြန္ေသာ ပင္လယ္
ကမ္းေျခတခုရဲ့ ည၌ အရက္ေသာက္၍ ေစာင္ပါးပါးတထည္ျခံဳအိပ္ရျခင္းကို က်ေနာ္ႏွစ္သက္၍
လည္းျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းလွ်င္ နံနက္ခင္း အိပ္တန္းျပန္ေသာ ညဥ့္ငွက္ကေလး တေကာင္
၏ ၾကင္ၾကင္နာနာ အနမ္းေလးတခုကို လည္း နွစ္သက္ဖြယ္ က်ေနာ္ရရွိႏူိင္ပါေသးသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ နွစ္သက္ျခင္းမ်ားသည္ အကန္႔အသတ္ရွိ၍ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ႏူိင္လွ သည္ဟု က်ေနာ္
ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အျခားသူမ်ားသည္လည္း နွစ္သက္ျခင္းမ်ားစြာ ရွိေနႏူိင္ပါေသးသည္။

(ၿပီးပါၿပီ)
ေတာလူသစ္

ေတာလူသစ္၏ စာနွင္ ဂူးဂလ္ဓါတ္ပံုပိုင္ရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မပါ အမည္မသိ ကူးတင္မိပါသည္

2 comments:

Ko Toe Gyi ( Multiply Boo Boo Gyi ) November 18, 2009 at 1:45 AM  

ဟုတ္ကဲ့
က်ြန္ေနာ္ နွစ္သက္တာေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့
ဘာဘဲေျပာေျပာ မ၀င္တာၾကာလုိ ့ လာဖတ္သြားပါတယ္

ကဗ်ာဦး November 18, 2009 at 2:35 PM  

အစ္ကိုခ်စ္ေဖ
စာေၾကြးေတြလာဖတ္သြားပါတယ္
ကိုေတာလူသစ္ ဆိုသူ ကဗ်ာဦးဆီလာလည္သြားတယ္
ေျခရာမခ်န္ခဲ့ေတာ့ ဘယ္လိုက္ရမယ္မသိပါ။
ေလးစားလ်က္

က်ေနာ့္အေရာင္က အစိမ္းေရာင္ပါ ခင္ဗ်ားတို႔ကေကာ.

GREEN

You are a very calm and contemplative person. Others are drawn to your peaceful, nurturing nature.

Find out your color at QuizMeme.com!

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP