Sunday, November 8, 2009

စစ္အစိုးရ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း က်ေနာ္ႀကံဳခဲ့ရသမွ် တစိတ္တေဒသ(၄)


စစ္အစိုးရ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း က်ေနာ္ႀကံဳခဲ့ရသမွ် တစိတ္တေဒသ (၄)


ေထာင္ထဲသို႔ေရာက္လာေသာ အခ်ဴပ္သစ္ ေထာင္က်သစ္မ်ားကို ေထာင္က်ပံုစံခန္း အခ်ဴပ္ပံုစံ
ခန္းတို႔သို႔ အရင္ပို႔ပါသည္ ေထာင္အတြင္းမွာ လိုက္နာရမည့္စည္းကမ္းမ်ားကို သင္ၾကားေပးရန္
ျဖစ္ပါသည္။ ေထာင္ထဲမွာသတ္မွတ္ထားေသာ လိုက္နာရမည့္စည္းကမ္းမ်ားကို ထိုေရာက္လာ
ေသာညမွာ ပံုစံသင္ပါသည္။ပံုစံသင္ၾကားမႈသည္စည္းကမ္း လိုက္နာရန္ျဖစ္ေသာ္လည္းေထာင္
တြင္းေရာက္ေရာက္ျခင္းညတြင္ အက်ဥ္းေထာင္ကိုေၾကာက္ရြံသြားေအာင္ စတင္ ခ်ိဴးနွိမ္္ေသာ
အလုပ္လည္းျဖစ္ပါသည္။

အသက္ဘယ္ေလာက္ႀကီးႀကီး မင္းနာမည္ မင္းအသက္ မင္းအေဖနာမည္ အျပင္မွာေနတုန္းက
ဘာလုပ္စားလဲ စာတတ္လား မွတ္ပံုတင္ရွိလား ဘာမႈျဖစ္လဲ ဘယ္ရဲဖမ္းလဲအရင္ေထာင္က်
ဘူးလား စသည္တို႔ကို ေနာက္တေန႔ ေထာင္ အခ်ဴပ္ရုံးခန္းသို႔ သြားေရာက္စဥ္ ေျဖၾကားႏူိင္ရန္
သင္ၾကားေပးျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ပံုစံသင္ေသာ ဒုတန္းစီး တန္းစီးတို႔ကို ပူေဇာ္ပသျခင္းမရွိ
ပါကမလြယ္ ေထာင္မႈး ေထာင္ပိုင္ ညႊန္မႈး သို႔ ပိုက္ဆံေပးမထားပါက မလြယ္ အျပစ္တခုမ
ဟုတ္္ တခု ရွာ၍ ရိုက္သည္။

ဥပမာ ဒုတန္းစီး သို႔မဟုတ္ လက္ေထာက္က သင္ေပးသည္ ေထာင္ထဲမွာ ဘယ္လိုေနရမည္
ဘယ္လိုထိုင္ရမည္ ဘယ္လိုလမ္းေလွ်ာက္ရမည္ ဘယ္လိုတန္းစီရမည္ ဘယ္လိုအိပ္ရမည္ ဘယ္
လို အိမ္သာတက္ရမည္ ဘယ္လိုေခၚေ၀ၚရမည္ ဘယ္လိုအရိုအေသေပးရမည္ စသည္တို႔
ကို သင္ေပးသည္။ စည္းကမ္းေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ပံုမွန္ အေျခခံပညာမရွိေသာသူအဖို႔ မလြယ္
ကူ ေထာင္ထဲသို႔ ၀င္လုိက္ထြက္လိုက္လုပ္ေနေသာသူမ်ားအတြက္ေတာ့ ျပႆနာမရွိ။

ေထာင္ထဲေရာက္ဖူးသူတေယာက္အေနျဖင့္ မွတ္မိနိုင္ေသာ္လည္း ခ်ဴပ္သစ္တေယာက္အေန
ျဖင့္အကုန္လံုးမွတ္မိရန္မလြယ္ ထို႔အျပင္သင္ၾကားမႈဆိုေသာ္လည္း ျခိမ္းေျခာက္ေနျခင္းသာ
ျဖစ္သည္။ ထိုအေျခအေနတြင္ တန္းစီး ဒုတန္းစီးတို႔ကို လဒ္ထိုးရသည္။ အနည္းဆံုးမိမိမွာပါ
လာေသာ စားစရာေသာက္စရာေလးမ်ားကို တန္းစီး ဒုတန္းစီးစားဖို႔ လဒ္ထိုးရသည္။ မိမိမွာပါ
လာေသာ အက်ႋပုဆိုးမ်ားကို လဒ္ထိုးရသည္။ ထိုသို႔ လဒ္မထိုးထားပါက ထိုည ပံုစံသင္ရာတြင္
မလြယ္ အျပစ္ရွာ၍ ထုေလမည္။

ထိုသို႔မေပးႏူိင္ေသာသူမ်ား ေပးဖို႔ မသိသူမ်ား အရိုက္ခံရသည္ ထိုအထဲမွာ မယားခိုးမႈ မုဒိန္းမႈ
အိပ္ယာေက်ာ္နင္းမႈ ကာမလိမ္လည္မႈ မ်ားပါလာပါက အလြန္ဆိုးရြားစြာ အရိုက္ခံရပါတယ္။
သို႔ေသာ္လည္း ေထာင္မႈးေထာင္ပိုင္လာအပ္ထားေသာ ထိုအမႈသမားမ်ားမွာ အရိုက္မခံရေတာ့
ထိုသို႔ ဘာလို႔ရိုက္သည္ ဆိုတာေတာ့ အစကမသိ ေနာက္ေတာ့က်ေနာ္ခံစားလို႔ ရလာသည္။

မွန္းမိလာသည္ သေဘာေပါက္လာသည္။ နွစ္ႀကီးသမားတို႔၏ ဇနီးအမ်ားစုသည္ အိမ္ေထာင္
သစ္ထူေထာင္သြားၾကသည္။ ထိုအခါ မိုက္လွပါသည္ဆိုေသာ လူမိုက္ႀကီးသည္လည္း ေထာင္
၀င္စာအခန္းတြင္းမွ ကြာရွင္းစာခ်ဴပ္ကို ကေလးေတြပညာေရးအတြက္ က်မအိမ္ေထာင္ျပဳရ
တာပါ ရပ္ရြာထဲမွာ အိမ္ေထာင္မရွိတဲ့မိန္းမရယ္ လူမေလးစား လုပ္လို႔လိုရယ္ က်မခုလိုအိုးအိမ္
သစ္ထူေထာင္တာကို ခြင့္လႊတ္ပါေနာ္ အငိုမ်က္လံုးအျပံဳးမ်က္ႏွာ တခါတေလ နင့္နင္းသည္း
သည္း ငိုထားေသာမ်က္နွာမ်ားနွင့္ လာေတြၾကသည့္အခါ ဘာမွမတတ္ႏူိင္ေသာ ကိုယ့္ဘ၀အ
ေနအရ ေခါင္းငိုက္စိုက္ခ် လက္မွတ္ထိုးေပးလိုက္ရေသာ သာဓကမ်ား အေျမာက္အမ်ား။

ေထာင္ ေလးငါးေျခာက္နွစ္ ခုနွစ္နွစ္က်လွ်င္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနနိုင္ေသးေသာ္လည္း တသက္တ
ကၽြန္းျပစ္ဒါဏ္ ေထာင္နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက်ျခင္းအေပၚတြင္ ေတာ့ေစာင့္ေမွ်ာ္ရခက္ခဲ့လွသည္။
ေနာက္ ကြာရွင္းလက္မွတ္မွ မထိုးေပးလွ်င္ေရာ ကိုယ္က ဘာမ်ားတတ္နိုင္ပါဦးမည္နည္း။ ထို
အခါ ထို လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာျပစ္မႈမ်ား မယားခိုးမႈမ်ားအတြက္ တဖက္ကမ်ား ျပန္ကလဲ့စားေခ်ေန
ျခင္းလား ၀ိုင္း၍ နည္းေပါင္းစံု ပယ္ပယ္နယ္နယ္ သမၾကေလသည္။ အလုပ္ခိုင္းလွ်င္လည္း
ပို၍ ဖိနွိပ္သည္ မ်က္နွာသာမေပး။ မူယစ္ရမ္းကားမႈျဖင့္ ေထာင္ရက္အနည္းငယ္က်လာေသာ
သူမ်ားကိုလည္း ေကာင္းေကာင္းႏွိပ္စက္ၾကသည္။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ဗိုလ္က်ေသာ္လည္း အ
ျခားေသာ လူအမ်ားေပၚဗိုလ္က်သူမ်ားကို နွိပ္ကြက္ျပျခင္းျဖင့္ သူတို႔၏ သိကၡာကို ျပန္လည္ထူ
ေထာင္ေနျခင္းလား က်ေနာ္ေသခ်ာမသိပါ။

ထိုသို႔ ပံုစံသင္ၾကားရာတြင္ ငိုအားထက္ရယ္အားသန္ရတာလည္းရွိသည္ လူသစ္သည္ လူ
ေဟာင္းကိုေၾကာက္ရသည္ ျမင္ျမင္သမွ် လူမ်ားကို လူသတ္မႈ ဓားျမမႈ ဟုပဲထင္တတ္သည္ ခိုး
မႈပင္ျဖစ္ေစ ေထာင္အတြင္း ႀကိမ္လံုးကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရေသာ သူမ်ားကို အားလံုးေၾကာက္ရပါ
သည္ ထိုသူမ်ားသည္ ဘာမႈျဖစ္သည္ဆိုတာလည္းမသိ ေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားကိုပိုင္သည္။
မိမိကို ရိုက္နက္နိုင္သည္ ဆိုတာကိုပဲ နားလည္ထားသည္။

တကယ္ေတာ့ ထိုသူမ်ားသည္ နွစ္ႀကီးမ်ားထဲက ခန္႔ထားေသာသူမ်ားလည္း ျဖစ္တတ္သလို
ပိုက္ဆံေပး၍ လုပ္နိုင္ေသာသူ လူသစ္မ်ားထံမွ ခၽြတ္ခြာခ်င္း လုပ္တတ္ေသာသူမ်ားကို ခန္႔
ထားျခင္းသာျဖစ္သည္ နွစ္ႀကီးသမားအမ်ားစုက မလုပ္လို။ မ်ားေသာအားျဖင့္အမႈေသးသမား
မ်ား ျဖစ္သည့္ ခိုးမႈ ေဖါက္ထြင္းမႈ လိမ္လည္မႈ ခါးပိုက္ႏႈိက္မႈ တို႔သာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လူသစ္
တို႔က အမႈႀကီးသမားမ်ားထင္၍ ပိုေၾကာက္သည္။ ထိုအမႈေသးသမားမ်ားကသာ အက်ဥ္းသား
အျခင္းျခင္းနွိပ္စက္ၾကသည္ သို႔ေသာ္ တကယ္လူမိုက္ႀကီးမ်ားအသြင္ေဆာင္ၾကသည္။ တ
ကယ့္နွစ္ႀကီးလူမိုက္မ်ားကိုေတာ့ သူတို႔တကယ္ပဲေၾကာက္သည္။

ထိုက်သစ္ ခ်ဴပ္သစ္မ်ားကို ပံုစံသင္ျပီး ေနာက္တပါတ္အတြင္း ရုံးခန္းတြင္ ပံုစံတင္ရသည္။
အခ်ဴပ္သစ္တာ၀န္ခံေထာင္မႈး ေထာင္က်သစ္တာ၀န္ခံေထာင္မႈး တို႔ကစစ္ေဆးသည္။ ပံုစံတင
္ရာတြင္ က်ေနာ္နွင့္ရင္းနွီးေသာ ေက်ာင္းဆရာတေယာက္ေျပာျပတာကို ေျပာျပခ်င္ပါသည္။ သူ
လည္းလူသစ္ေထာင္ဗဟုသုတမ်ားလည္းမရွိပါ နိုင္ငံေရးမႈ နွင့္က်လာျခင္းျဖစ္သည္။

သူျပန္ေျပာျပျခင္းျဖစ္သည္ သူက မင္းတို႔ေထာင္ကလည္းကြာ ဘယ္လိုလည္း ငါ့ကို ေမးတာငါ
ကုန္ေျဖနိုင္ပါတယ္

မင္းနာမည္- ေမာင္ျဖဴ
မင္းအေဖနာမည္- ဦးနီ
မင္းအေမနာမည္- ေဒၚ၀ါ
မင္းမိန္းမနာမည္ -မရွိ
မွတ္ပံုတင္နံပါတ္- ၀၀၀၀၀၀၇
အျပင္မွာေနတုန္းကဘာလုပ္စားလဲ-ေက်ာင္းဆရာ
စာတတ္လား-တတ္
ဘာမႈျဖစ္လဲ-ႏူိင္ငံေတာ္အာဏာေနွာက္ယွက္ဖ်က္ဆီးမႈ
ဘယ္ရဲဖမ္းလဲ-အသည္ႀကီးစခန္း အဲ့လိုေျဖရတာေလ.ေျဖပါတယ္

ေက်ာင္းဆရာပဲကြာ စာတတ္လားလို႔ ေမးစရာလား တဲ့..ရယ္လိုက္တာ။ တကယ္လို႔မွတ္ပံုတင္
ရွိတယ္ဆိုရင္လည္း ရွိေပါ့ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္ကို ဆက္ေျပာရတယ္ မရွိရင္ မရွိ ရွိျပီးမွတ္ပံုတင္နံ
ပါတ္ေမ့ေနရင္ ရွိမမွတ္မိ လို႔ေျပာရတယ္ေလ အဲ့ဒီမွာ မွားတာပဲ မိန္းမနာမည္ ေမးရင္ ရွိမမွတ္မိ
မွတ္ပံုတင္နံပါတ္ မရွိမသိ လို႔ မွားေျပာတတ္တယ္ ေၾကာက္ေၾကာက္နဲ႔ေျဖေလမွားေလ အကုန္
ေလွ်ာက္မွားကုန္ေရာ ဘယ္ရဲဖမ္းလဲ ဆို “အရပ္ပုပု အသားနည္းနည္းညိဳ” တို႔ဘာတို႔ျဖစ္ကုန္
ေရာ ဘာမႈျဖစ္လည္းဆို “တရပ္ကြက္ထဲေန ဦးနီ အိမ္မွ ထမင္းအိုးခိုးမႈ” အဲ့လိုေျဖရတယ္ေလ
ခိုးမႈလို႔မေျဖရဘူး အဲ့ဒါ ကို “က်ေနာ္ကတကယ္ခိုးတာမဟုတ္ပါဘူး ပထမတခါ သူအိမ္က
ၾကက္ေပ်ာက္ထဲက က်ေနာ့္ကို” တို႔ဘာတို႔ေျပာကုန္ေရာ အဲ့လိုေျပာလို႔မရဘူးေလ။ ေထာင္ထဲ
မွာသံုးတဲ့ အသံုးေတြပါ။

ထိုအခ်ဴပ္သစ္ေတြက အပ္ထည္မွလြဲ၍ အိမ္သာနွင့္နီးေသာ ေနရာတြင္သာေနရာရသည္ တ
ခန္းလံုးဖိနပ္မ်ား စီခၽြတ္ထားရာေနရာနွင့္ နီးရာေနရာမွာ အိပ္ရသည္။ က်ေနာ္တိုက္ထဲမွာေန
စဥ္က ညဖက္ အေဆာင္မွကင္းသမားမ်ား ေအာ္သံကို ၾကားရသည္။ က်ေနာ္တို႔တိုက္ထဲတြင္မ
ေအာ္ရ အေဆာင္မ်ားတြင္ ကင္းသမားတေယာက္ကို(၂)နာရီ ည(၉)နာရီမွ မနက္(၄)နာရီခြဲ
အိပ္ယာထခ်ိန္အထိ ကင္းေစာင့္ရသည္ ကင္းသမား(၄)ေယာက္ အလွည့္က်ေစာင့္ရသည္။
ထိုသို႔ကင္းလွည့္ကိုမက်ေအာင္လည္း တန္းစီးကလဒ္စားသည္။

အခန္းထဲမွာ တန္းစီး ဒုတန္းစီးမွလြဲ၍ အကုန္လံုး ကင္းလွည့္က်သည္ ကင္းလွည့္ခ်လို႔ရသည္။
သို႔ေသာ္ ေထာင္ထဲမွာအေနၾကာေသာ ေနသားရွိသူမ်ား တန္းစီးျပဳတ္ ဘုတ္ကိုင္(အလုပ္အဖြဲ႔
ေခါင္းေဆာင္) ေထာင္မႈးအပ္ထည္ မ်ားကို ကင္းသမား ေခၚ ဘာယာ မခ်ပါ။ ထိုသို႔ဘာယာခ်
ထားျခင္းကို ဒုတန္းစီးက အစီအစဥ္ခ်ျခင္းျဖစ္သည္။ လူဦးေရအလိုက္ အလွည့္က်ခ်ထားသည္
သို႔ေသာ္ တန္းစီးက ဖယ္ထားသူမ်ား မေစာင့္ရ။ ကင္းလွည့္ကို တေန႔(၄) ဦးႏႈန္း ခ်ထားသျဖင့္
လူဦးေရ(၁၀၀) ရွိေသာအခန္းတြင္ လူ (၆၀)က ကင္းလွည့္က်သည္ ဆိုပါစို႔ တဦးလွ်င္(၁၅)
ရက္တႀကိမ္ အလွည့္က်မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္တန္းစီးက ေန႔စဥ္(၂) နာရီေစာင့္ဆိုပါက
လည္း ေစာင့္ရမည္သာျဖစ္သည္။

ထိုဘာယာ ေခၚ ကင္းသမား သည္ ည(၉)နာရီ အိပ္ခ်ိန္မွစ၍ မိမိအလွည့္က်ေနစဥ္အတြင္း
တန္းစီး ေခၚ အေဆာင္မႈးမ်ားကိုယ္စား အက်ဥ္းသားမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရသူျဖစ္သည္။ (၁၅)
မီးနစ္တႀကိမ္ ေထာင္ဂိတ္မႀကီးမွ သံေခ်ာင္းေခါက္သည့္အခါ အေဆာင္အမွတ္စဥ္အလိုက္ သ
တင္းပို႔ရသည္။ ထိုသို႔သတင္းပို႔ျခင္းကို ဘာယာ ေအာ္သည္ လို႔အက်ဥ္းေထာင္စကားျဖင့္ေခၚ
သည္။ အိပ္ေဆာင္တေဆာင္စီတြင္ တာ၀န္က်၀န္ထမ္းတဦးစီရွိသည္။ ထို၀န္ထမ္းသည္ ဘာ
ယာကို စစ္ေဆးရသည္။ ဘာယာသတင္းပို႔ ဆိုလွ်င္

ေကာင္းဗ်ား
(၁)ေဆာင္(၁) ခန္း
အခ်ဴပ္အက်ဥ္းသား (၁၀၀)ေယာက္ (သို႔) ေထာင္က်အက်ဥ္းသား (၁၀၀)ေယာက္
အေၾကာင္းထူးမရွိ
အားလံုးေကာင္းပါတယ္ ဆရာႀကီး

ဟုေအာ္၍ သတင္းပို႔ရသည္။ ပံုမွန္ေတာ့(၁၅)မီးနစ္ တႀကိမ္အေဆာင္အလုိက္ တခန္းၿပီးတ
ခန္း သတင္းပို႔ရသည္။ ေထာင္ထဲေရာက္ကာစ ဘာယာေအာ္၍ အိပ္မရ ထိုဘာယာ၏တာ၀န္
မွာ အက်ဥ္းေထာင္ေဖါက္ရန္ႀကံစီျခင္း အက်ဥ္းသားအခ်င္းခ်င္းအိပ္ေနစဥ္ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္
ရန္ႀကံစီျခင္း အက်ဥ္းသားအခ်င္းခ်င္း လိင္တူဆက္ဆံျခင္း အက်ဥ္းသားမ်ား အိမ္သာသို႔သြား
ရာတြင္ အစီအစဥ္က်ေအာင္ စီစဥ္ေပးရျခင္း တို႔ကို တန္းစီးမ်ား အေဆာင္မႈးမ်ားကိုယ္စား လုပ္
ကိုင္ေပးရသူျဖစ္သည္။ တစံုတခုျပႆနာတက္လာရင္ ထိုဘာယာလည္း အပစ္ေပးခံရတတ္
သည္။

အိမ္သာသို႔သြားရာတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုးအတြက္ က်င္ႀကီးသြားရန္ ေလးဆယ္ပိႆာ
၀င္အိုးတလံုး က်င္ငယ္စြန္႔ရန္ အိုးတလံုးထားေပးသည္ (၉)နာရီအိပ္ခ်ိန္မတိုင္ခင္ ကန္႔သတ္မႈ
မရွိသြားနိုင္ေသာ္လည္း အိပ္ခ်ိန္မွစ၍ က်င္ႀကီးက်င္ငယ္စြန္႔လိုလွ်င္ ဘာယာထံေအာ္၍ သ
တင္းပို႔ရသည္။ ဘာယာကခြင့္ျပဳမွသာ သြားခြင့္ရသည္။

ဥပမာ- က်င္ႀကီးစြန္႔လိုပါက အိပ္ယာထဲက- ခ်ီးယို ဟုေအာ္ရသည္။ ဘာယာက- ယို ဆိုမွ ထ
ျပီးသြားခြင့္ရသည္။ က်င္ငယ္စြန္႔လိုပါက-အိပ္ယာထဲက ေသးေပါက္ ဟုေအာ္ရသည္ ဘာယာ
က- ေပါက္ ဆိုမွေပါက္ရသည္။ ဘာယာက ေနဦး ဆိုေစာင့္ရသည္။ ခ်ီးယိုဟု ေအာ္ျပီး က်င္
ငယ္ စြန္႔လို႔မရ က်င္ငယ္စြန္႔ရာေနရာတြင္ က်င္ငယ္သြားစြန္႔လို႔မရ ။အရိုက္ခံရမည္။ ဘာယာက
တန္းစီးကိုတိုင္လွ်င္ အရိုက္ခံရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိတိက်က်သတင္းပို႔ရသည္။

က်ေနာ္အေဆာင္ေရာက္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔အခန္းမွာလူဦးေရ (၁၀၀)ခန္႔ ရွိသည္။ အခန္းမွာတ
ကယ္က လူ (၄၀)ခန္႔သာ အလြန္ဆံုးေနလို႔ ရသည္။ ထိုေၾကာင့္အခန္းက က်ပ္သည္ ေျခရင္း
ဖက္မွာ ပိုက်ပ္သည္။ ေခါင္းရင္းပိုင္း တန္းစီး တန္းစီးနဲ႔ပတ္သက္သူေတြ နွစ္ႀကီးသမားေတြက
ေတာ့သိပ္မက်ပ္ က်ေနာ္ကေတာ့လူသစ္ေတြကို အားနာေနရသည္။ ေနာက္ညအိပ္ခ်ိန္ (၉)နာ
ရီေက်ာ္လွ်င္ က်င္ႀကီးက်င္ငယ္စြန္႔လိုပါက မေအာ္ရဲ ေအာ္ရမွာ တမ်ိဴးႀကီးျဖစ္ေနသည္။ ရွက္
ေနသည္။

ေနာက္ အိမ္သာဟုသာေျပာေသာ္လည္း အိုးတလံုးေပၚမွာ သစ္သားခုံတခုကို ရိုက္၍ အိုးအ
ေပၚတြင္ အုပ္စြတ္ထားျခင္းသာျဖစ္သည္။ ဘာမွအကာအရံမရွိ အိမ္သာသြားလွ်င္ ညစ္ပစ္
မေပေစရ ေပေရမေရ ဘာယာက စစ္သည္ ၾကည့္သည္ ေပက်ံလွ်င္ တန္းစီးရိုက္တာခံရမည္
အက်င့္မရွိခင္ လူသစ္မ်ားအဖို႔ စိတ္ဆင္းရဲစရာအေတာ္ေကာင္းသည္။ ေနာက္ေတာ့လည္း
အသားက်သြားရသည္။ အက်င့္ျဖစ္သြားသည္။

မနက္မိုးလင္းလင္းခ်င္း တန္းစီရသည္ ညေနတခ်ိန္တန္းစီရသည္္ တန္းစီလွ်င္ငါးေယာက္တ
တန္းစီရသည္။ ပံုစံမွာ တပလႅင္ေခြထိုင္ရသည္။ ခါးကိုမတ္ထားရသည္ လက္သီးဆုပ္ကို ဒူး
ေပၚတင္ထား၍ ေရွ႔ၾကည့္ေနရသည္ ထိုင္လွ်က္သတိအေနအထား ထိုင္ရျခင္းျဖစ္သည္ တန္း
စီးက ေရွ႔ၾကည့္ဆိုသည္နွင့္ ထိုသို႔ထိုင္ရသည္ က်န္အခ်ိန္မ်ားတြင္ေတာ့ စကားတိုးတိုးေျပာ၍
သက္သာသလိုေနနိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ထိုင္ေနရသည္ ၀န္ထမ္းမ်ားလာစစ္လွ်င္ တန္းစီးက အား
လံုးေရွ႔ၾကည့္ ဆိုျပီး အခ်ဴပ္အက်ဥ္းသား (……)ေယာက္ သို႔ ေထာင္က်အက်ဥ္းသား (……)
ေယာက္ ဟု စစ္တပ္ပံုစံ သတင္းပို႔ရသည္ ၀န္ထမ္းကလူဦးေရ ေရတြက္သည္။ တန္းပိတ္ေသာ့
ခတ္သည္။ မနက္ဖက္ဆိုလွ်င္ေတာ့ ေသာ့ဖြင့္ထားခဲ့သည္သို႔ေသာ္အျပင္သို႔မထြက္ရလူစစ္မျပီး
မခ်င္း လူစစ္ျပီးသံေခ်ာင္းမေခါက္မျခင္း ထိုင္ေနရသည္။

အခ်ိဴ႔ေန႔မ်ားတြင္ ထိုသို႔ လူစစ္ၿပီး ေထာင္ဗူး၀ ေထာင္စာရင္းနွင့္ မကိုက္မခ်င္း တန္းမျဖဳတ္ရ
တခါတေလ ည အေတာ္နက္သည္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ လူစာရင္းမကိုက္လွ်င္ ရြာ
လည္ၿပီ ထိုသို႔တန္းစီေသာအခ်ိန္တြင္ တခ်ိဴ႔က ပုတီးစိတ္သည္ တခ်ိဴ႔ကတရားထိုင္သည္။ တ
ခ်ိဴ႔က အိပ္ငိုက္သည္ တခ်ိဴ႔က ခ်ည္ထိုးသည္ သိုးေမႊးထည္မ်ားကို ထိုးသည္။

တခ်ိဴ႔က စာခိုးဖတ္သည္ စာဖတ္ခြင့္လည္းမရွိပါ ေထာင္မႈးေထာင္ပိုင္ခြင္ျပဳလက္မွတ္ပါမွ
ဖတ္ခြင့္ရသည္။ ထိုသို႔ခြင့္ျပဳခြင့္ရဖို႔ကလည္းမလြယ္ ဘာသာေရးစာအုပ္ဆိုေပမဲ့ ခြင့္ျပဳမွ
ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိေသာ စာအုပ္ကို ဖတ္လွ်င္ အရိုက္ခံရမည္ တိုက္ပိတ္ခံရမည္ စာအုပ္ေတာ္ေတာ္
မ်ားမ်ား ကို ခိုးသြင္းျပီးဖတ္ရသည္။ က်ေနာ္တို႔မွာမဂၢဇင္းေဟာင္းတအုပ္ေလာက္ရလွ်င္အလြန္
ေပ်ာ္ေနၿပီ ေထာင္၀င္စာလာေသာအခါ ဆီစုတ္ေအာင္ပတ္ထားေသာ သတင္းစာစကၠဴ ေဆး
လိတ္ အစီခံပါ စာ မ်ားသည္ အလြန္အဖိုးတန္သည္။

တရား၀င္အစိုးရကထုတ္ထားေသာ စာမ်ားကိုပင္ ဖတ္ရႈ႔ခြင့္မရျခင္းကို က်ေနာ္နားမလည္ ႏူိင္
စာအုပ္စာေပ လူ႔မိတ္ေဆြ အလိမၼာစာမွာရွိ ဘာညာဆိုၿပီး ထိုအခ်ိန္ေထာင္ထဲမွာ စာဖတ္ျခင္း
စာေရးျခင္းကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္နွိပ္ကြပ္ျခင္းကို က်ေနာ္နားမလည္။ စာေရးျခင္းကို ပိတ္ပင္ျခင္း
ကို နားလည္နိုင္ေသာ္လည္း စာဖဖတ္ရဘူးပိတ္ပင္ထားျခင္းကို က်ေနာ္နားမလည္ပါ။

ခု ေတာ့ ICRC ႏိုင္ငံတကာၾကက္ေျခနီအသင္း ေကာင္းမႈေၾကာင့္ ဖတ္ခြင့္ရၿပီဟုလည္းၾကားရ
သည္။ သို႔ေသာ္ စစ္အစိုးရ လက္ေအာက္မွ အက်ဥ္းေထာင္ဥပေဒသည္ အမိန္႔သည္သေရႀကိဳး
လိုလိုရင္လိုသလို မလိုရင္မလိုသလို ခုရေပမဲ့ ေနာက္မရ မရဘူးမရဘူးဆို နည္းနည္းရ နည္း
နည္းရရင္း ခ်က္ျခင္း ဆိုးရြားစြာမရ ပိုဆိုးလွ်င္ဆိုးသြား အေျခအေနေပၚမူတည္သည္။

ထိုတန္းစီလူစစ္ခ်ိန္သည္ ညေန(၅)နာရီမွ (၆)နာရီခြဲ ခန္႔ မနက္ (၅)နာရီမွ(၆)နာရီခြဲ ခန္႔ျဖစ္
သည္။ ညေနတန္းပိတ္သံေခ်ာင္းေခါက္ခ်ိန္မွ စ၍ ည(၉)နာရီအထိအခ်ိန္ေလးမွာေတာ့ ကိုယ့္
ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္ေလး..ရတဲ့သေဘာ ပါ။ တန္းစီျခင္းသည္ ေထာင္ထဲမွာအျမဲလုပ္ရေသာအလုပ္
လည္းျဖစ္သည္။ မနက္မိုးလင္းထဲက ညေနတန္းပိတ္ခ်ိန္ထိ အဓိကအလုပ္လည္းျဖစ္သည္။
အိပ္ခ်ိန္တြင္ပါ တန္းစီအိပ္ရေသးသည္။

တန္းဖြင့္ခ်ိန္ အခ်ဴပ္အက်ဥ္းသားကို ဥပေဒအရ ခိုင္းခြင့္မရွိဘူးဆိုေပမဲ့ ခိုင္းပါသည္။ တန္းဖြင့္
ေမာင္းထိုးျပီးျပီဆိုလွ်င္ တန္းျဖဳတ္ရပါသည္။ တန္းမစီခင္ကပင္ မိမိ အလုပ္သြားလွ်င္ယူသြား
မည့္ စားစရာ အသံုးအေဆာင္အားလံုးကို ကၽြတ္ကၽြတ္အိပ္နွင့္ထည့္ထားၿပီး အိပ္ယာကို ေသ
ခ်ာစြာေခါက္ၿပီး ေခါင္းရင္းမွာ ေလးေထာင့္ပံု ညီညီညာညာပံုထပ္ထားသည့္ အပံုစီသည့္သူကို
သြားေပးထားရပါသည္။

တန္းဖြင့္ၿပီးသည္နွင့္ ရုံခ်ိန္းထြက္မည့္သူကလြဲ၍လွ်င္ က်မ္းမာေရးေဆးခန္းျပမည့္သူက သတ္
သတ္ အလုပ္ဆင္းမည့္သူက သတ္သတ္ နွစ္ေယာက္တြဲတန္းစီရပါသည္ တန္းမျဖဴတ္ခင္က
တန္းစီးကို စာရင္းေပးရသည္။ က်မ္းမာေရးေဆးခန္းျပမည့္ သူမ်ားကို ေဆးခန္းလိုက္မည့္သူ
ရွိလား လို႔ေမးၿပီး ရုံးခ်ိန္းရွိသည့္သူမ်ားကို ရုံးထြက္မည့္သူရွိလား လိုေမးျပီးစာရင္းလုပ္ပါတယ္။
ထိုသူမ်ားထဲက ေဆးခန္းသမားနွင့္ က်န္သူမ်ားက တန္းစီရပါသည္။

ေဆးခန္းျပမည့္သူမ်ားကို ထိုအခ်ိန္ကစ၍ ဆရာ၀န္ေဆးခန္းေရွ႔မွာ ထိုအခ်ိန္ကစ၍ သြားတန္း
စီေနရသည္ ေဆးခန္းေရွ႔ကေန ဆရာ၀န္မလာမျခင္း တန္းစီေစာင့္ရသည္။ ဆရာ၀န္က မနက္
(၁၀)နာရီ ၀န္းက်င္မွလာပါသည္။ထိုေဆးခန္း နွင့္ပတ္သက္သည့္မ်ားကို ဆက္ေရးသြားပါဦး
မည္။

အလုပ္ဆင္းမည့္သူမ်ားကို တာ၀န္က် ၀န္ထမ္းက သက္ဆိုင္ရာဘုတ္အလိုက္သြားခြင့္ျပဳသည္
လူသစ္အခ်ဴပ္သမားမ်ားကေတာ့ အေထြေထြထဲထည့္သည္ တာ၀န္က် တပ္ၾကပ္ႀကီး၏ ယာ
ယီခိုင္းသည့္အလုပ္မ်ားကိုလုပ္ရသည္။ အခ်ဴပ္ကိုကိုင္သည့္ ေထာင္မႈး၏ တာ၀န္ခြဲေ၀မႈ ရရွိမွ
သာ အလုပ္ကအတည္ျဖစ္သည္။

က်ေနာ္အေဆာင္သို႔ ေရာက္ျပီးေနာက္တေန႔ မနက္တန္းျဖဴတ္ျပီးခ်ိန္တြင္ က်ေနာ္က အခ်ဴပ္
သစ္မ်ားနွင့္အေထြေထြအလုပ္ခ် ခံရရမည့္သူမ်ား နွင့္တန္းစီရသည္ အားလံုး အခ်ဴပ္သစ္မ်ား
က်ေနာ္က ေထာင္ထဲေရာက္တာ(၃)လေက်ာ္ၿပီးေပမဲ့ အခ်ဴပ္သစ္အေဆာင္ကို ခုမွေရာက္လာ
သည့္အတြက္ က်ေနာ္က အခ်ဴပ္သစ္ေတြနဲ႔ အတူအလုပ္ခ်ထားခံရျခင္းျဖစ္သည္ တကယ္က
အခ်ဴပ္အက်ဥ္းသားသည္ တရားဥပေဒအရ ျပစ္ဒါဏ္က်မက် မသိရေသးေပ။ထိုသူမ်ားကို အ
လုပ္ၾကမ္းလုပ္ခိုင္းျခင္းသည္ ဥပေဒခ်ိဴးေဖါက္ျခင္းသာျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ခ်ိဴးေဖါက္ျခင္းမွာလည္း သူတို႔ စီးပြားေရးအတြက္ျဖစ္သည္။ တကယ္ေတာ့ေထာင္၀န္း
ထမ္းမ်ားသည္လည္း သူတပါးထံမွ ညစ္ပတ္၍ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳခ်င္ၾကမည္မဟုတ္
ပါ။ သို႔ေသာ္မေလာက္ငွေသာ လစာ ေနထိုင္မႈျဖင့္ တရိပ္ရိပ္တက္လာေသာ ကုန္ေစ်းႏူန္းကို
အံတုဖို႔ သာညစ္ပတ္ၾကျခင္းလည္းျဖစ္မည္။ ထိုနည္းကလည္းအလြယ္ကူဆံုးျဖစ္ေနသည္။
ၾကက္ဖႀကီးက ၾကက္မႀကီးကိုႏူိင္ ၾကက္မႀကီးကၾကက္ကေလးေတြကိုနိုင္ ၾကက္ကေလးေတြ
က ပိုးေကာင္ေလးေတြကို နိုင္ျဖစ္ေနသည္။ က်ေနာ္တို႔ဘ၀က ပိုးေကာင္ေလးေတြဘ၀။

အခ်ဴပ္အက်ဥ္းသားလူသစ္မ်ားကို ယာယီ္အေထြေထြအလုပ္ခ်ခိုင္း ေစျခင္းသည္ပင္ သူတို႔၏
ခြင္တခု စီးပြားရွာနည္းတမ်ိဴးျဖစ္သည္။ ထိုတန္းစီေဆာင္ေၾကာင့္ နွစ္ေယာက္တတြဲထိုင္ေန
ေသာက်သစ္မ်ားကို အနီးကပ္ခိုင္းမည့္သူမွာ စည္းကမ္းထိမ္းသိမ္းေရး သို႔ လူသစ္ဘုတ္ကိုင
္ျဖစ္သည္ တာ၀န္ခြဲေ၀ဖို႔ အၾကံေပးရသည္ကလည္း သူပင္ျဖစ္သည္။ ဘယ္လူသစ္သည္ ဖိခိုင္း
လွ်င္ပိုက္ဆံရမည္ ဘယ္လူသစ္သည္ ေက်ာက္ခဲေရညစ္သလိုျဖစ္မည္ ဘယ္သူေတြကိုေတာ့
ေငြညစ္ဖို႔ ခိုင္းရမည္ ဘယ္သူေတြကိုေတာ့ အလုပ္ျဖစ္ေအာင္ခိုင္းလို႔ရမည္ ပညာေပးအေနျဖင့္
ခိုင္းလို႔ရမည္ ကို ထိုယာယီအလုပ္ခြဲ တပ္ၾကပ္ႀကီးကသိသည္။ လိုအပ္လွ်င္ တန္းစီး ဘုတ္ကိုင္
မ်ားျဖင့္သိသည္။

ထိုသို႔ေက်ာက္ခဲေရညစ္ေသာ္လည္း ေငြမထြက္လာမည့္သူ မ်ားကို မိလႅာဘုတ္ အလုပ္ ေငြ
ထြက္ေအာင္ညွစ္မည့္သူမ်ားကို ဒင္ဘုတ္ အလုပ္ အလုပ္ျဖစ္ေအာင္ခိုင္းဖို႔နွင့္ ပညာေပးဖို႔ အ
တြက္ ေရဘုတ္ အလုပ္ သို႔ေသာ္အဆင့္တိုင္းမွာ အစြန္းကုန္ညစ္ပတ္ျခင္းျဖင့္ သူတို႔ပိုက္ဆံ
အ၀တ္အစား အစားအေသာက္ အကုန္ညွစ္သည္ သို႔မဟုတ္ ညစ္သည္။

(ဆက္ေရးပါဦးမည္)

4 comments:

Anonymous,  November 8, 2009 at 11:37 PM  

လာဖတ္သြားတယ္ အကို ေရ....
ဆက္ရန္ကို ေမွ်ာ္ေနပါသည္... :)

Sein Lyan November 9, 2009 at 3:16 PM  

ေထာင္သမားေတြရဲ႔ ေထာင္တြင္းေနထိုင္မွဳဘဝကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ၿမင္မိပါတယ္...


ဆက္ေရးပါအကိုေရ...

ေမွ်ာ္ေနပါတယ္..

ေနေကာင္းေအာင္လဲ ေနပါေနာ္.

ခ်စ္ခင္ေလးစားစြာၿဖင့္

ဖိုးစိန္

ေရႊရတုမွတ္တမ္း November 9, 2009 at 5:47 PM  

သက္ျပင္းမ်ားစြာခ်ရပါတယ္ဗ်ာ..

Ko Toe Gyi ( Multiply Boo Boo Gyi ) November 10, 2009 at 8:04 AM  

ညိီေလးလာဖတ္သြားပါတယ္
မိန္းမရွိလား
မရွိ
ဘာလုိ ့မရွိလည္း (က်ြန္ေတာ္မေျဖတတ္ေတာ့ဘူး ဦးခ်စ္ေဖၾကီးေရ)
ဟဟဟဟဟဟဟဟဟ ေတာ္ေတာ္ဒုခေပးတဲ့ ေကာင္ေတြ

က်ေနာ့္အေရာင္က အစိမ္းေရာင္ပါ ခင္ဗ်ားတို႔ကေကာ.

GREEN

You are a very calm and contemplative person. Others are drawn to your peaceful, nurturing nature.

Find out your color at QuizMeme.com!

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP